23 Μαΐου 2022

Συγκολλητικά στιγμής Henkel: Ηγέτης στον τομέα Health & Safety στον επαγγελματικό χώρο

Οι Τεχνολογίες Συγκολλητικών Henkel, ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά συγκολλητικών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, παρουσιάζει μια νέα καινοτομία. Με στόχο ακόμα ασφαλέστερες λύσεις συναρμολόγησης, […]