7 Οκτωβρίου 2020

GeoSense UAS Academy: Nέα τμήματα ειδικοτήτων για επαγγελματίες χειριστές ΣμηΕΑ

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά νέο τμήμα Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών για επαγγελματίες χειριστές […]
26 Αυγούστου 2020

GeoSense UAS Academy: Έναρξη νέων τμημάτων για επαγγελματίες χειριστές ΣμηΕΑ

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά νέο τμήμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ […]
20 Μαΐου 2020

GeoSense UAS Academy: Νέο τμήμα ειδικοτήτων επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ

Η GeoSense UAS Academy, συνεχίζοντας την εξ’ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, μέσω e–learning πλατφόρμας, ξεκινάει νέο τμήμα Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ. Παράλληλα, παρέχει ακόμα μία νέα ειδικότητα […]
13 Μαρτίου 2019

GeoSense: Ξεκινά στις 26 Μαρτίου νέο τμήμα εκπαίδευσης επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά την 26 Μαρτίου 2019 νέα τμήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης […]
9 Ιανουαρίου 2019

GeoSense UAS Academy: Ξεκινούν στις 21 Ιανουαρίου 2019 νέα τμήματα εκπαίδευσης επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο & Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 νέα τμήματα εκπαίδευσης Επαγγελματιών […]
4 Νοεμβρίου 2018

Έναρξη νέων τμημάτων εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ από τη GeoSense UAS Academy

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά την επόμενη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 νέα τμήματα εκπαίδευσης Επαγγελματιών […]
30 Αυγούστου 2018

GeoSense UAS Academy: Ανακοινώνει την έναρξη Νέου Τμήματος Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ

H GeoSense UAS Academy επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 νέα τμήματα εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ (Drones), […]