14 Μαΐου 2020

Οι παρεμβάσεις του νέου περιβαλλοντικού νόμου στις οικοδομικές άδειες

Σημαντικές αλλαγές στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών επιφέρει ο νέος περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020 όπως δημοσιεύθηκε στο  Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’ 92/07.05.2020). Βάσει των όσων προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις, […]
25 Ιουλίου 2019

Ψηφιακή υπογραφή: Ένα απαραίτητο εργαλείο στη καθημερινή ζωή των μηχανικών

Ο επιχειρούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των υπηρεσιών που αφορούν τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (στον οποίο συμμετέχει ενεργά το ΤΕΕ), θα καταστήσει την ευρεία χρήση ψηφιακής […]
8 Νοεμβρίου 2018

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και το σύστημα e-Άδειες

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά τη φυσική υπογραφή στον ηλεκτρονικό κόσμο. Θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας υπογραφή στα ηλεκτρονικά συστήματα e-Κτηματολόγιο και e-Άδειες. Κύρια χαρακτηριστικά της ψηφιακής υπογραφής είναι: Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, […]
24 Οκτωβρίου 2018

Ποια αρχεία πρέπει να υποβάλλονται στο σύστημα e-Άδειες;

Στην τρέχουσα έκδοση του εγχειριδίου χρήσης μηχανικού του e-Άδειες παρέχονται νέες χρήσιμες διευκρινήσεις σε σχέση με τον τύπο των υποβαλλόμενων αρχείων, την ψηφιακή υπογραφή και τη […]
18 Οκτωβρίου 2018

e-adeies: Πενταπλασιάστηκαν οι αιτήσεις για οικοδομικές άδειες

Αλλαγή νοοτροπίας φέρνει η ενεργοποίηση, από τις 15 Οκτωβρίου, των διαδικασιών ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσω πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), όπως επισημαίνει μιλώντας στον […]
16 Οκτωβρίου 2018

Επίσημα εγκαίνια του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ήμερα, καθώς οι πολίτες δεν θα ξαναδούν την πολεοδομία τα επόμενα χρόνια». Αυτό επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, […]
11 Οκτωβρίου 2018

e-Άδειες: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναθεώρησης παλαιάς και νέας οικοδομικής άδειας;

Στο e-άδειες, ως προγενέστερες ηλεκτρονικές πράξεις θεωρούνται μόνο αυτές που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά. Δηλαδή, εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης σε έντυπη μορφή, πριν την έναρξη […]
3 Οκτωβρίου 2018

Μπορεί να οριστεί εταιρεία ως διαχειριστής έργου σύμφωνα με το νέο σύστημα e-Άδειες;

Στο νέο σύστημα e-Άδειες έχουν δικαίωμα πρόσβασης Μηχανικοί πιστοποιημένοι με κωδικό πρόσβασης μέλη του Τ.Ε.Ε., Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή Εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών Εταιρειών του Τ.Ε.Ε. Όπως και […]