8 Φεβρουαρίου 2018

Αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες – Πιλοτικά Έργα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα QUALITEE

Στην αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο QualitEE (www.qualitee.eu), […]
29 Ιανουαρίου 2018

Η νέα υπηρεσία GREPCon για την αξιολόγηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια [webinar]

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, ως μέλος του δικτύου συνεργατών της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Trust EPC South, συμμετέχει ως ομιλητής στο διαδικτυακό σεμινάριο […]