8 Φεβρουαρίου 2018

Αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες – Πιλοτικά Έργα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα QUALITEE

Στην αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο QualitEE (www.qualitee.eu), […]