17 Δεκεμβρίου 2021

Οι βασικές ιδιότητες του Παρθένου Ορυκτοβάμβακα Πλήρωσης SUPAFIL από την Knauf Insulation

Είναι γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κτιρίων που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη στα πλαίσια της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και έως τις αρχές του 1980, διαθέτουν διάκενο στις εξωτερικές τους […]