5 Μαΐου 2020

«τοπία μεταβολισμού»: H αναγέννηση της περιοχής εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου

Η πρόταση «τοπία μεταβολισμού» από το γραφείο topio7 architects απέσπασε το Γ΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Χωροταξικό διαγωνισμό ιδεών για τον «Τοπιακό Επαναπροσδιορισμό και Παραγωγική Επανένταξη της […]