15 Νοεμβρίου 2023

Mevaco: Αναλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμβαση με Αγγλική εταιρεία για την κατασκευή-παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14,3 εκατ. ευρώ περίπου […]