4 Ιουνίου 2020

ΡΑΕ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Ιουλίου

Σε συνέχεια της, από 20/05/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκαν […]