16 Φεβρουαρίου 2018

ΥΠΕΝ: Σε ΦΕΚ η τροποποίηση της κατάταξης δημόσιων & ιδιωτικών έργων

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση της κατάταξη δημόσιων – ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. […]
18 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων μελετών με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της τα αναμενόμενα νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών […]