Αρχιτεκτονική Μελέτη: Block722 architects+, Photo © Νίκος Κοντοσταβλάκης
Το Zante Maris Suites, ξενοδοχείο της Xenos Group Hotels, αναπτύσσεται σε έναν λόφο στην περιοχή Πλάνου στη Ζάκυνθο. Η χωροθέτηση των κτιρίων ξεκινά με το κεντρικό κτίριο στη χαμηλότερη στάθμη του Λόφου, ένα κτίριο που προϋπήρχε και διαμορφώθηκε ανάλογα για να στεγάσει τη reception, το lobby, το εστιατόριο και τα πρώτα δωμάτια του ξενοδοχείου.
Στο επίπεδο αυτό σχεδιάστηκε ο πυρήνας του ξενοδοχείου με τη κεντρική πισίνα, το εξωτερικό μπαρ, και το pool bar, που αποτελούν το σημείο συνάντησης για όλο το ξενοδοχείο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Block722 architects+, Photo © Νίκος Κοντοσταβλάκης

Η υπόλοιπη διαμόρφωση σχηματίζεται σταδιακά σε αυξανόμενες στάθμες πάνω στην πλαγιά του λόφου, επιτρέποντας κάθε φορά να σχηματιστούν δωμάτια private pool και sharing pool, τα οποία έχουν ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, στοιχείο που εντείνεται με το σχεδιασμό της infinity πισίνας.
Τα κτίρια επικοινωνούν μεταξύ τους με μονοπάτια ανάμεσα στις ελιές και κλίμακες με τρεχούμενα νερά δίνοντας την αίσθηση της κίνησης ανάμεσα σε έναν μικρόκοσμο που θυμίζει χωριό. Οι κτιριακοί όγκοι διατάσσονται σε αρμονία με τις καμπύλες του εδάφους και διαμορφώνονται από καταλύματα τοποθετημένα σε στοίχους.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Block722 architects+, Photo © Νίκος Κοντοσταβλάκης

Η διάταξη αυτή προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ της ελεύθερής πολεοδομικής σύνθεσης ενός άτυπου οικισμού και την οργάνωση ενός σύγχρονου πολεοδομικού συγκροτήματος με εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών.
Σε δεύτερο επίπεδο, μελετήθηκε η σχέση μέρους και όλου ώστε να επιτευχθεί ιδιωτικότητα στο σχεδιασμό των κλινών χωρίς να αλλοιώνεται η αίσθηση της ενότητας και των κοινών ποιοτήτων του χώρου στο επίπεδο του συγκροτήματος.

“Το τοπίο έχει καταλυτικό ρόλο στην σύνθεση του ξενοδοχείου. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η διάσπαση της κλίμακας του κτιριολογικού προγράμματος και η εναρμόνιση με το φυσικό ανάγλυφο”.

Οι βασικές χειρονομίες που επιδιωχθήκαν ήταν η ανάδειξη της συνέχειας του ελληνικού τοπίου μέσα στο κτίριο με την προσεκτική συσχέτιση των χρωμάτων και των υφών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Το όριο ανθρωπογενούς και φυσικού αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα με στόχο την εξουδετέρωση του και την επίτευξη μιας εμπειρίας υπαίθριας κατοίκησης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Block722 architects+, Photo © Νίκος Κοντοσταβλάκης

Ο εσωτερικός σχεδιασμός των χώρων αποτελεί τη μετάφρασή των πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών αρχών στο τελικό έργο. Η χρήση υλικών και υφών στοχεύει στην ενοποίηση της σχέσης περιβάλλοντος και εσωτερικού χώρου με έναν τρόπο που ο χρήστης αισθάνεται οικείο χωρίς περιττά στοιχεία, με έπιπλα που εξασφαλίζουν την άνεση και λειτουργικότητα.
Στο συγκρότημα, σχεδιάστηκαν δύο σουίτες, οι μεγαλύτερες σε τετραγωνικά, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, καθώς στεγάζουν εκτός από το χώρο ύπνου και γραφείο, σαλόνι, τζακούζι, private pool και outdoor prive shower, όπου ο λουόμενος έχει πανοραμική θέα της πλαγιάς.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Block722 architects+, Photo © Νίκος Κοντοσταβλάκης

Η πρώτη φάση μελέτης του ξενοδοχείου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και το έργο αποπερατώθηκε τον Μάιο του 2016, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017. Η κατασκευή του έργου έγινε από τοπικά συνεργεία και τεχνίτες, με επίβλεψη του αρχιτεκτονικού γραφείου Block722. Το κόστος υλοποίησης του έργου ανήλθε περίπου στα 5.000.000 ευρώ.

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Ξενοδοχείο 5* Zante Maris Suites, Τοποθεσία: Ζάκυνθος – Ελλάδα, Aρχιτεκτονικό γραφείο: Block722 architects+, Επιφάνεια κτιρίων: 2000 τ.μ., Έτος: 2016 – 2017, Κείμενο Παρουσίασης: Block722 architects+, Φωτογραφίες: Νίκος Κοντοσταβλάκης

Προμηθευτές Έργου:

Έπιπλα: Set – Domolux Milano, ΥφάσματαΜαξιλάρια: Vagenas Contract Fabrics, Φωτιστικά: Linea Light, Κρεβάτια: Cocomat

English Description: “Zante Maris Suites” 5-star hotel in Zante, Greece designed by Block722 architects+

Zante Maris Suites, a Xenos Group Hotel, unfolds over a hill in the Planos area of Zante. The buildings’ spatial disposition begins with the central building, at the foot of the Hill. This was a preexisting building which was appropriately reformed in order to house the reception, lobby, restaurant and the first rooms of the hotel. The core of the hotel was designed at this level: here one can find the central pool, the outdoor bar and the pool bar, all serving as meeting points for the entire hotel.
Architectural Practice: Block722 architects+, Photo © Nick Kontostavlakis

The other parts of the hotel are disposed gradually in ascending levels on the side of the hill, thus allowing for private pool and sharing pool rooms which boast a clear view of the sea – an element which is intensified through the infinity pool.
The buildings communicate through paths between olive trees and steps alongside running water, thus creating a feeling of small, village-like surroundings. The volumes of the buildings converse harmoniously with the curves of the ground and they are formed in series of rooms.
Architectural Practice: Block722 architects+, Photo © Nick Kontostavlakis

This arrangement creates a balance between the free urban composition of an unofficial settlement and the organization of a modern urban complex, with its high-level installations. Furthermore, the relation between the part and the whole was also studied in a secondary level, in order to achieve privacy in the room’s design, without altering the sense of unity and the qualities inherent in this complex level.

“The landscape plays a determining role in the hotel’s composition. The strategy which was followed was a break from the scale of the building program and its harmonization with the natural relief”.

The basic intended gestures were to highlight the continuity of the Greek landscape within the building, through the careful correlation of colors and textures in interior and exterior spaces. The boundary between man-made and natural environment is approached with extreme care, in order to dissolve this separation and attain an outdoor living experience.
Architectural Practice: Block722 architects+, Photo © Nick Kontostavlakis

The project’s urban planning and architectural principles were translated into the final project, as it becomes evident in the spaces’ interior design. The materials and textures used aim to unify the environment with the interiors, so that the user can feel familiar without superfluous elements, with furniture guaranteeing comfort and functionality.
Architectural Practice: Block722 architects+, Photo © Nick Kontostavlakis

The complex includes two suites with larger surfaces that also offer an integral package of services: apart from the sleeping areas, they also boast an office, a living-room, a jacuzzi, a private pool and an outdoor privé shower, where one can see the entire hill while showering.
Architectural Practice: Block722 architects+, Photo © Nick Kontostavlakis

The first phase of the study for the hotel began in September 2015 and the project was completed in May 2016, while the second phase was concluded in the summer of 2017. The project was executed by local crews and craftsmen, under the supervision of the Block722 architectural practice. The project cost approximately 5,000,000 Euros.

Facts & Credits:

Project title: Zante Maris Suites 5-star hotel, Location: Zante – Greece, Architectural practice: Block722 architects+, Building’s surface: 2,000 m², Year: 2016 – 2017,Text Description: Block722 architects+, Photos: Nick Kontostavlakis

Suppliers:

Furniture: Set – Domolux Milano, Fabrics – Pillows: Vagenas Contract Fabrics, Lighting Fixtures: Linea Light, Beds: Cocomat

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal