3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Το Ventus Tower σχεδιάστηκε με έντονα χαρακτηριστικά για να υποδεχθεί και να στεγάσει τις γραφειακές ανάγκες πολυεθνικής εταιρείας με κύρος που αναζητά την εδραίωση και ανάδειξη της στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

⇒ Τοποθεσία – Νέα Ταυτότητα

Η τοποθεσία είναι το ορόσημο

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή μεταλλάσσεται σε ένα νέο εμπορικό σημείο της Λεμεσού με μοναδικά χαρακτηριστικά αφού διαπερνιέται από τον κύριο αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνενώνει τους δυο μεγάλους κυκλικούς κόμβους διοχέτευσης κυκλοφορίας της πόλης ως η αρτηρία σύνδεσης των πόλεων Πάφου – Λευκωσίας και Πάφου – Λάρνακας. Από τον αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας και συχνότητας κίνησης, υπάρχει απρόσκοπτη οπτική επαφή στην περιοχή μελέτης χωρίς επηρεασμούς από γειτονικές αναπτύξεις.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Στόχος η νέα ταυτότητα

Κατόπιν έρευνας και ερμηνείας δεδομένων γίνεται ανταπόκριση στις παραμέτρους του τεμαχίου με στόχο τη δημιουργία μια νέας ταυτότητας στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, επιχειρείται η δημιουργία ενός κτιρίου “σταθμού” για τα υφιστάμενα συντηρητικά δεδομένα, με ένα υπερτοπικό χαρακτήρα  ο οποίος θα το καθιστά ως ένα σημείο αναφοράς.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Το τεμάχιο που εντάσσεται το κτίριο ίσως είναι το μοναδικό μεγάλης έκτασης στη περιοχή, ιδιότητα που παρέχει αξιόλογες συνθετικές δυνατότητες, όπως της ανάπτυξης καθ’ ύψος γραφειακών χώρων που μπορούν να στεγάσουν μέχρι και 300 εργαζόμενους.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

⇒ Δυναμική του χώρου – Διαμόρφωση  

Η δυναμική στο βίωμα χώρου

Η πρόταση επιχειρεί αναστροφή και ενεργοποίηση του χώρου μέσω της ερμηνείας δεδομένων και απαιτήσεων για τη παραγωγή μιας ιδιαίτερα πρωτότυπης μορφής. Έναυσμα είναι η μεταβαλλόμενα δυναμική δραστηριότητα του αυτοκινητοδρόμου, με ανάλυση και ερμηνεία στις σχέσεις ροών ταχύτητας και κινήσεων.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Το κτίριο διαχειρίζεται την έννοια μεταξύ παρατηρητή και οπτικού πεδίου με διαφοροποίηση από τις συμβατικές γεωμετρικές μορφές, ξεδιπλώνοντας ιδιαίτερες αισθήσεις στο βίωμα του χώρου δημιουργώντας μια οπτική διαδραστική επικοινωνία με το αστικό περιβάλλον και περαστικούς.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Χωρική Διαμόρφωση

Ο όγκος έχει διαμορφωθεί και οργανωθεί σε 9 επίπεδα συνολικού εμβαδού 4550 τ.μ. που αποτελούνται από το υπόγειο που προορίζεται να λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης και αποθήκευσης, το ισόγειο ως χώρος υποδοχής, ελέγχου και πληροφοριών, το μεσοπάτωμα, 5 επίπεδα γραφειακών εγκαταστάσεων, και την οροφή που περιλαμβάνει έναν μοναδικό υπαίθριο χώρο συνεδριάσεων, προβολών και συνεστίασης με άπλετο φόντο τη θέα της πόλης και της θάλασσας. Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η δεξαμενή νερού τοποθετούνται στον υπόγειο επίπεδο.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

⇒ Διακίνηση – Χωρική Εμπειρία

Χωρική Διακίνηση

Υπάρχουν ξεκάθαρες ροές διακίνησης στο χώρο, διαχωρίζοντας έμμεσα οχήματα και πεζούς προς τη κύρια είσοδο του κτιρίου.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Ο όγκος του ισόγειου λόμπι λειτουργεί ως κεντρικός διανομέας κινήσεων, διαχωρίζει και ενοποιεί το εσωτερικό με τον χώρο στάθμευσης και τον τοπιοτεχνημένο χώρο πρασίνου που αναδεικνύει το κτίριο λειτουργώντας ως διαμορφωτής μεταξύ κτιρίου, επισκεπτών και αυτοκινητοδρόμου.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Εσωτερική Εμπειρία

Το κάθε επίπεδο έχει οργανωθεί με σκοπό να παρέχει πλήρης λειτουργική ευελιξία και παράλληλα να επιτρέπεται από τα ρευστά σχήματα του κελύφους η οπτική επαφή με τη πόλη της Λεμεσού και την πανοραματική θέα της ακτογραμμής, προσφέροντας μοναδική χωρική εμπειρία.
3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Εσωτερικά συνδέονται μέσω ενός εντυπωσιακού αίθριου ξεκινώντας από το σημείο εισόδου στο λόμπι υποδοχής του ισογείου. Το αίθριο καθιστά όλους τους εσωτερικούς χώρους σε ενεργητικό χαρακτήρα λόγω της ορατότητας μετατρέποντας το χώρο εργασίας από ένα ψυχρό περιβάλλον σε ένα συναισθηματικά ποιοτικό χώρο.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

⇒ Κατασκευαστική Ιδιομορφία – Ενεργειακή Βιωσιμότητα

Ιδιόμορφο Κέλυφος

Το κέλυφος σε συνδυασμό με τη δυναμική γεωμετρία των όγκων αναδεικνύει ροές που παράγονται κατά τη συσχέτιση και συνομιλία του τεμαχίου με το περιβάλλον του. Το κτίριο διαθέτει εξιδεικευμένο συνθετικά και σχεδιαστικά κέλυφος που εξασφαλίζει στο βέλτιστο βαθμό ενεργειακές παραμέτρους, μορφολογικά ελεγχόμενη σκίαση κατά τον προσανατολισμό της γεωμετρίας του, φυσικό εξαερισμό και ηχομόνωση στους γραφειακούς χώρους. Επιπρόσθετα, ανάδειξη επιτυγχάνεται και τις βραδινές ώρες με την αναγραφή των δυναμικών ροών στον βραδινό ορίζοντα μέσω φωτιστικών λωρίδων LED πορφυρού ζεστού χρώματος, χειρονομία που το αναδεικνύει ιδιαίτερα στον περιβάλλοντα αστικό χώρο.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Σύνθετο Δομικό Σύστημα

Η φέρουσα κατασκευή αποτελεί μοναδικότητα για τα δεδομένα της Κύπρου, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ απαιτητική υπερκατασκευή. Αποτελείται από το επιβλητικά μεγάλο κεντρικό υποστύλωμα – χωροδικτύωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 10 μ. που αναγεννιέται από το υπόγειο για να καταλήξει συγκρατώντας το επίπεδο οροφής ισογείου.

3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Το συγκεκριμένο επίπεδο από εξιδεικευμένο οπλισμένο σκυρόδεμα λειτουργεί ως εναέρια ζώνη θεμελίωσης για τους υπόλοιπους 6 ορόφους μεταλλικής κατασκευής. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις υλικότητες, στις υφές, στην επιλογή χρωματισμών και λεπτομερειών συμπληρώνοντας μια αρχιτεκτονική μοναδική, που προσφέρει έμπνευση τους χρήστες. Εσωτερικά τοποθετείται υπερυψωμένο δάπεδο και εξειδικευμένες ψευδοροφές για απόλυτη ευελιξία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων παροχής φωτισμού και εξαερισμού σε αναλογική σχέση με τις απατήσεις του χρήστη.

Ενεργειακή Βιωσιμότητα

Η μορφολογική γεωμετρία που έχει παραχθεί εξασφαλίζει φυσικό εξαερισμό και φωτισμό δημιουργώντας μια ενιαία επιφάνεια σκίασης. Στο κέλυφος εφαρμόζονται διακριτικά διάτρητα σημεία στο βάθος των κουφωμάτων επιτρέποντας την κυκλοφορία κρύου αέρα από το σκιερό εσωτερικό του κελύφους ψύχοντας τους υαλοπίνακες των όψεων κρατώντας μακριά τον ζεστό αέρα της θερινής περιόδου.
3D Απεικόνιση: REARC / architects research core

Επίσης, η παρεμβολή του εσωτερικού αίθριου επιτρέπει βιοκλιματικά τον φυσικό αερισμό με εκτόνωση του ζεστού αέρα από τους γραφειακούς χώρους. Παράλληλα, επιτυγχάνεται μηχανικά η μείωση και η ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω γεωθερμικής εγκατάστασης στο υπέδαφος του κτιρίου.

Γενική Κάτοψη

Ανατολική Όψη

Δυτική Όψη

Κάτοψη Ισογείου

Κάτοψη 1ου Ορόφου

Κάτοψη 5ου Ορόφου

Κάτοψη 6ου Ορόφου

Τομή Α-Α

Τομή Γ-Γ

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Ventus Tower – Κεντρικά Γραφεία Πολυεθνικής Εταιρείας, Τοποθεσία: Λεμεσός – Κύπρος, Εργοδότης: EXCEL id, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: REARC / architects research core, Αρχιτεκτονική μελέτη: Μαρίνος Παναγή, Έρευνα και Σχεδιασμός: Μαρίνος Παναγή – Μανόλης Γεωργίου – Παναγιώτης Ροτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός: Κύπρος Ιορδάνου, Διαχείριση Έργου: Μανόλης Γεωργίου, Δομημένη Έκταση: 6,740m², Έκταση Οικοπέδου: 3,607m², Προϋπολογισμός: 17.000.000 ευρώ, Έτος: 2016, Κείμενο – 3D Απεικονίσεις – Σχέδια: Μαρίνος Παναγή

Σχόλια

σχόλια