Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Η κατοικία Twist and Shout ακολουθεί μια εντελώς καινοτόμο, μοναδική και προοδευτική προσέγγιση ώστε να ξεχωρίσει ως ένα κτίριο ορόσημο, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς.

Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Η αρχιτεκτονική σύνθεση χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μεταξύ λειτουργικότητας, μορφής, φωτός, βιοκλιματικής απόδοσης, κοινωνικής ανταπόκρισης και προσαρμογής στον αστικό ιστό, η οποία έχει ανατρέψει τα δεδομένα μιας τυπικής κατοικίας σε ένα χώρο που έχει ξεπεράσει τα όρια της συμβατικής κατασκευής και σχεδιασμού καθιστώντας το κτίριο ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της πόλης.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

“Το Twist and Shout θα μπορούσε να αποτελεί ένα κομμάτι από την μελλοντική εξέλιξη της πόλης Σεμαράνγκ”.

Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Με προοπτική να γίνει όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του οικοπέδου, η μορφολογία της οικίας διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά γεωμετρικών και γλυπτοειδών παρεμβάσεων στις όψεις.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Σε αντίθεση με το εξωτερικό της οικίας, οι εσωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί με ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό χειρισμό, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο, επιτρέποντας την αδιάκοπη συνοχή και λειτουργική αρμονία μεταξύ των συγκοινωνούντων χώρων.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Η οικία διαχωρίζεται σε τρείς ζώνες:

O υπόγειος χώρος στάθμευσης μαζί με χώρους υπηρεσίας, το ισόγειο το οποίο αποτελεί την καρδιά του σπιτιού μαζί με τον υπαίθριο χώρο πισίνας και τον όγκο των υπνοδωματίων μαζί με προσωπικό γυμναστήριο που στρέφει το βλέμμα του προς την θέα της πόλης.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Σε αντίθεση με τους κοινόχρηστους, συνεχείς χώρους στο ισόγειο, ο πρώτος όροφος είναι διαμορφωμένος με τρόπο που να εξασφαλίζει αρκετή ιδιωτικότητα στους χρήστες της οικίας.
Συγκεκριμένα, οι χώροι των υπνοδωματίων συνδέονται μέσω ενός ιδιόμορφου διαδρόμου, ο οποίος εμπεριέχει ένα σύνολο από ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα, τα οποία αφ’ ενός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιαιτερότητας των όψεων και της γλυπτικής του κτιρίου, και αφ’ εταίρου συμβάλλουν στη βιοκλιματική απόδοση του κτiρίου, επιτρέποντας φυσικό αερισμό του κελύφους.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Η οικία έχει βραβευθεί με σημαντικού κύρους βραβεία, όπως είναι το 5 Star International Property Award και Golden A’ Design Award, και έχει παρουσιαστεί σε διάφορες δημοσιεύσεις ανά το παγκόσμιο. Σήμερα, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στην πόλη Σεμαράνγκ, όπου στην καθημερινότητα των κατοίκων αποκαλείται απλά, the twist and shout.
Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Τίτλος έργου: Twist and Shout, Είδος έργου: Κατοικία, Τοποθεσία: Πόλη Σεμαράνγκ – Ινδονησία, Αρχιτεκτονική μελέτη: MSSM Associates, Εμβαδόν: 1200 m², Έτος κατασκευής: 2017, Κείμενο παρουσίασης: MSSM Associates, Φωτογραφίες: Sonny Sandjaya

English description: Twist and Shout Residence in Semarang City, Indonesia, designed by MSSM Associates

The Twist and Shout house takes a completely avant-guard, progressive and unique approach to distinguish itself as an iconic structure both, regionally and internationally.
The interplay between function, form, light, environmental performance, social response and local assimilation has transformed what is usually considered to be a mundane residential dwelling, to one that has pushed the boundaries of construction and design; evolving into an architectural landmark that has become unique to the fabric of the city.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

“The Twist and Shout plays an important role in opening the dialogue between the significance of these different functions and their influence in transforming the city of Semarang”.

Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

The geometric exploration of the home’s morphology aims to maximize the site’s potential, a series of well-defined and calculated geometric and sculpture like interventions on the facade exploits the tension between conflicting elements.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

In contracts to the internal areas, which are designed to have greater fluidity in transition between the spaces in both the horizontal as well as the vertical, allowing for uninterrupted continuity and harmony between adjacent spaces.

The house is divided into three zones:

The basement garage which doubles as a service area; the ground level which serves as the heart of the home, providing a communal space that includes the sitting room, family room, dining and pantry areas, and consummated by the external pool area that serves as a vignette to the spectacular view across Semarang City.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

In contrast to the public and uninterrupted communal spaces of the ground floor, the first floor is distributed with greater privacy for its occupants; connecting the bedrooms through a single hallway that is made unique through a series of custom patterned openings that contribute significantly to the streamlined ambience of the home’s image while simultaneously allowing for natural ventilation and lighting to the different internal spaces of the property.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

The design has won multiple prestigious international awards including the 5 Star International Property Award and the Golden A’ Design Award; and has been featured in countless publications across the world in both print and digital formats.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Moreover, it has achieved its objective of becoming an architecture landmark in the city of Semarang; in which the house has become famously known amongst locals as the twist and shout.
Architectural design: MSSM Associates, Photo © Sonny Sandjaya

Facts & Credits:

Project Title: Twist and Shout, Project Type: Residence, Location: Semarang City – Indonesia, Architectural design: MSSM Associates, Size: 1200 sq.m, Year of completion: 2017, Text description: MSSM Associates, Photography: Sonny Sandjaya