Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Το Trainbox είναι ένα γυμναστήριο που βρίσκεται στα βόρεια προάστεια της Αθήνας, σε ένα παλιό βιοτεχνικό κτίριο. Αναπτύσσεται στα δύο επίπεδα ενός πανταχόθεν ελεύθερου κτίσματος, το οποίο είχε αλλοιωθεί σημαντικά έπειτα από διάφορες χρήσεις και επεμβάσεις.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση ξεκίνησε από την απογύμνωση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του κτιρίου από κάθε πρόσθετη κατασκευή, φέρνοντας το στο αρχικό σχήμα του.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Τα σημάδια και τα αποτυπώματα των παλαιότερων επεμβάσεων παρέμειναν ανέπαφα, υπονοώντας με αυτό τον τρόπο την ιστορία του.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

“Οι χώροι ενοποιήθηκαν μέσα από τη χρήση του ίδιου χρώματος για κάθε επιφάνεια, ανεξάρτητα από τη χρήση ή το υλικό. Το εσωτερικό βάφτηκε μαύρο ενώ το εξωτερικό λευκό.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Η είσοδος του γυμναστηρίου αποτέλεσε ένα λευκό κουτί που συνέδεσε οπτικά τα δύο επίπεδα μέσω του διπλού ύψους, δημιουργώντας έτσι ένα θύλακα του εξωτερικού χώρου μέσα στον εσωτερικό.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

“Το λευκό κουτί υλοποιήθηκε σαν ένας μεταλλικός χωροκάναβος από τον οποίο προκύπτουν οι σκάλες, οι πύλες εισόδου και το έπιπλο της υποδοχής”.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Το εσωτερικό χωρίστηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα του γυμναστηρίου, σε πέντε ξεκάθαρα ορισμένες ενότητες, το κλασικό γυμναστήριο, την ομαδική προπόνηση, το pilates, τις πολεμικές τέχνες και το crossfit.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

“Η διαίρεση αυτή εντάθηκε με τη διαφοροποίηση ανά περιοχή τόσο του κυρίαρχου χρώματος όσο και του χειρισμού στον φωτισμό”.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Στο εξωτερικό, οι λευκοί τοίχοι χρησιμοποιήθηκαν ως καμβάς για μια τοιχογραφία σε μορφή σκίτσου, από τον καλλιτέχνη Δημήτρη Ταξή, υπογραμμίζοντας το δίπολο άσπρο-μαύρο, ενώ στην ταράτσα τοποθετήθηκε μια μεγάλη πινακίδα από neon λειτουργώντας ως σύμβολο. Οι δύο αυτοί χειρισμοί μετατρέπουν ένα κτίριο ασήμαντης αστικής παρουσίας, σε φορέα τέχνης.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Νίκος Παπαγεωργίου

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Trainbox, Είδος έργου: Γυμναστήριο, Τοποθεσία: Πεύκη – Αθήνα – Ελλάδα, Αρχιτεκτονική μελέτη: Plaini and Karahalios Architects, Ομάδα μελέτης: Γιάννης Καραχάλιος – Ελισάβετ Πλαΐνη, Κατασκευή: Βαγγέλης Παπακώστας, Μελέτη φωτισμού: L4A, Τοιχογραφία: Δημήτρης Ταξής, Μέγεθος: 1300 m², Έτος Υλοποίησης: 2017, Κείμενο παρουσίασης: Plaini and Karahalios Architects, Φωτογραφίες: Νίκος Παπαγεωργίου

English description: Trainbox, a fitness center, located in an old industrial building, at the northern suburbs of Athens, designed by Plaini and Karahalios Architects

Trainbox is a fitness center located in an old industrial building at the northern suburbs of Athens. Split in two levels, the freestanding building was in poor condition after a series of different uses and interventions.
Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

The design approach was to strip down both interior and exterior from all the additional structures and bring the building back to its initial shape. The marks and footprints of all its past layers were left intact suggesting its history.
Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

“Applying the same color on every surface, regardless of its use or material, unified all those layers. The inside was painted black whereas the outside was painted white”.

Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

The entrance of the fitness center formed a distinct white box that visibly connected the two levels through its double height and creating an enclave of the exterior space into the interior.
Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

“The white box was treated as a metal lattice out of which the stairs, the gates and the reception desk emerge”.

Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

The interior was divided according to the program of the fitness center into five clearly defined areas, regular gym, group training, pilates, martial arts and crossfit.
Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Photo © Nikos Papageorgiou

“This division was accentuated by the differentiation of the dominant color and the lighting configuration for each area”.

Trainbox Axonometric, © Plaini and Karahalios Architects

Trainbox Plan 1, © Plaini and Karahalios Architects

Trainbox Plan 2, © Plaini and Karahalios Architects

At the exterior, the white walls served as a canvas for a sketch-like mural by artist Dimitris Taxis, underlining the black and white dipole, while a big neon-light billboard was placed on the terrace, becoming a symbol. These two gestures transform the building from a mundane urban presence to a vehicle of art.
Trainbox Section view, © Plaini and Karahalios Architects

Trainbox Section, © Plaini and Karahalios Architects

Facts & Credits:

Project title: Trainbox, Project type: Fitness center, Location: Athens – Greece, Architectural design: Plaini and Karahalios Architects, Design team: John Karahalios – Elisavet Plaini, Construction: Vangelis Papakostas, Lighting design: L4A, Mural: Dimitris Taxis, Size: 1300 m², Year of completion: 2017, Text description: Plaini and Karahalios Architects, Photography: Nikos Papageorgiou