Αρχιτέκτονες: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates
EUROPA

Το έργο αφορά στη μελέτη ενός πολυόροφου κτιρίου γραφείων και ισόγειων καταστημάτων, σχεδιασμένου με στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και ανταποκρινόμενου στις σύγχρονες απαιτήσεις εργασίας εντός μιας μεγαλούπολης.

Κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί το εσωτερικό αίθριο, το οποίο στο ισόγειο λειτουργεί σαν ένα δημόσιο πέρασμα των πεζών, ενισχύοντας έτσι τον ελεύθερο χώρο της πόλης.
Στους πάνω ορόφους το αίθριο, πέρα από τον επαρκή φωτισμό και ηλιασμό όλων των χώρων του κτιρίου, παραλαμβάνει υπαίθριους χώρους, γέφυρες καθώς και κήπους με δέντρα και φυτεύσεις, στους οποίους εκτονώνονται τα γραφεία, αποτελώντας ταυτόχρονα χώρο συγκέντρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.
Αρχιτέκτονες: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Όσον αφορά το σύστημα των όψεων, τα μεγάλα συνεχή υαλοπετάσματα, εξασφαλίζουν άπλετο φυσικό φως στο εσωτερικό των γραφείων, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη τεχνητού φωτισμού και κατ’ επέκταση συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

“Εξωτερικά των υαλοπετασμάτων αναπτύσσεται μια δεύτερη όψη, αποτελούμενη από κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία, των οποίων ο ρόλος είναι διττός”.

Αρχιτέκτονες: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Πρώτον, με κατάλληλα πάχη και πύκνωση λειτουργούν σαν περσίδες, μπλοκάροντας την ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερινούς μήνες και συνεπώς ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για τεχνητό κλιματισμό των χώρων.
Επιπλέον, λειτουργούν σαν βάσεις στήριξης κατακόρυφων κήπων, ώστε να παραλαμβάνουν φυλλοβόλα φυτά, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην φυσική ψύξη των χώρων κατά τη θερινή περίοδο, ενώ τον χειμώνα επιτρέπουν στην ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στο εσωτερικό και συνεπώς στη φυσική θέρμανσή τους.
Αρχιτέκτονες: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Στην μία όψη μάλιστα προβλέπεται η αντικατάσταση των υαλοπετασμάτων με διαφανή φωτοβολταϊκά πανέλα, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες των γραφείων και άρα την, εν μέρη, ενεργειακή επάρκεια του συγκροτήματος.

“Τέλος, το δώμα φυτεύεται με ποώδη και θαμνώδη φυτά, ενισχύοντας τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου αλλά και αποτελώντας καταφύγιο για την πανίδα της πόλης”.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν το κτίριο γραφείων μια όαση πρασίνου και απαραίτητη προσθήκη για την πόλη καθώς και πρότυπο εργασιακό χώρο, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην προστασία του.
Αρχιτέκτονες: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: The Urban Outlook, Τυπολογία: Κτίριο γραφείων και καταστημάτων, Περιοχή: Αθήνα Ελλάδα, Αρχιτέκτονες: alias architects | Liakopoulos & Buchholz Associates, Ομάδα μελέτης: Άρης Π. Λιακόπουλος – Edith Buchholz – Βασίλης Ρόϊδος, Δομημένη επιφάνεια: 1500 m2, Στάδιο: Μελέτη, Έτος: 2020, Κείμενο παρουσίασης Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: alias architects | Liakopoulos & Buchholz Associates

English description: Architectural firm, alias architects | Liakopoulos & Buchholz Associates, designed “The Urban Outlook”, a zero energy, multi-story office complex with shops on the ground floor, in Athens, Greece.

The design is based on the requirements of a modern metropolitan city and follows the parameters of bioclimatic architecture.
The main element of the design is the inner patio, which on the ground floor functions as a public pathway, thus enhancing the urban space. On the upper floors the atrium is used to provide adequate lighting and ventilation in all areas of the complex.
Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, 3D render © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Above the atrium there are outdoor areas, gardens with trees and plants, as well as bridges that create space for gathering and communication between the employees and visitors.
As for the façade system, the large continuous glass panels provide abundant natural light in the interior of the offices, minimizing the need for artificial lighting and thus saving energy.
Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, 3D render © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

“Outside the glass panels there is a second façade system, made of vertical metal elements that have a double purpose”.

Firstly, with appropriate distance and thickness these elements work as blinders, blocking the harsh light during the summer months and reducing the usage of air conditioning. Secondly, they are also used as structural elements that support vertical gardens.
Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, 3D render © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

“These gardens work as a buffer zone between the building and the atmosphere, maintaining a cool temperature inside”.

Furthermore, on the one façade is foreseen as glass facade with transparent solar panel cells, with the aim of producing electricity for the needs of the offices and improving the energy efficiency of the complex.
Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, 3D render © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Finally, the roof is planted with herbaceous and shrubby plants, enhancing the bioclimatic character of the building and maintaining the city’s fauna. All the above made the office building a green oasis and a necessary addition to the city as well as a prime workplace, with respect for the environment.
Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates, 3D render © Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates

Facts & Credits:

Project title: The Urban OutlookProject type: Office building with shopsLocation: Athens – Greece, Architects: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I AssociatesDesign team: Aris P. Liakopoulos – Edith Buchholz – Vasilis Roidos, Build up area: 1500 m2Status: Design, Year: 2020, Text description – 3D Visualization: Alias architects – Liakopoulos I Buchholz I Associates