30 Νοεμβρίου 2020

Κέντρο Μνήμης και Αγροτουρισμού στη λίμνη του Πολυφύτου

Η διπλωματική εργασία του Γεώργιου Σκετόπουλου, εστιάζει στον σχεδιασμό ενός κέντρου, που τοποθετείται σε μια χερσόνησο, στην τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου, για να τιμήσει τη μνήμη και […]
18 Νοεμβρίου 2020

Αστικές αφηγήσεις από το αναδυόμενο έδαφος: τα Τουρκοβούνια και ο ρόλος τους στην πόλη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, της Αφροδίτης Αυγέρου, με τίτλο «Αστικές αφηγήσεις από το αναδυόμενο έδαφος: τα Τουρκοβούνια ως συνδετικό στοιχείο της πόλης», παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του […]