Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην ανέγερση μίας εξοχικής κατοικίας λίγο έξω από το χωριό Βλαχερωνίτισσα Χανίων. Το οικόπεδο, στο οποίο σχεδιάζεται η κατοικία είναι ένας, ελαφρώς επικλινής, ελαιώνας έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων. Πρόκειται για μία κατοικία με εμβαδόν ισογείου 190,00 τ.μ. και εμβαδόν υπογείου 95,00 τ.μ.

Βασική συνθετική ιδέα αποτέλεσαν οι δύο πέτρινοι και, κάθετοι μεταξύ τους, τοίχοι οι οποίοι οργανώνουν την κατοικία και λειτουργούν σαν φίλτρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.
Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

Ο πρώτος τοίχος είναι αυτός που διαχωρίζει το χώρο στάθμευσης και τη διπλανή ιδιοκτησία από το χώρο του σπιτιού ενώ παράλληλα προστατεύει το κτίσμα από το βορρά.
Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

“Ο δεύτερος τοίχος είναι αυτός που χωρίζει την αυλή και τους χώρους διημέρευσης (καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα) από τα υπνοδωμάτια της κατοικίας.

Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία ομαλή και σταδιακή μετάβαση από το εξωτερικό περιβάλλον στον μικρόκοσμο του σπιτιού. Δύο όγκοι που «διαπερνούν» τον έναν από τους δύο τοίχους οργανώνουν τους χώρους και τις κινήσεις της οικίας.
Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

Στόχος της μελέτης είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, καθώς και η διατήρηση του ήδη υπάρχοντα ελαιώνα”.

Για το λόγο αυτό, η κατοικία οργανώνεται σε επίπεδα που ακολουθούν τις υψομετρικές καμπύλες του εδάφους, ενώ αποψιλώνονται μόνο όσα ελαιόδεντρα βρίσκονται στο σημείο που τοποθετείται η κατοικία.
Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση της κατοικίας, οι χώροι που σχεδιάζονται έχουν αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική που συνδυάζεται άριστα με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο του design.
Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

“Τα υλικά που χρησιμοποιούνται εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον και με τη χρήση της πέτρας”.

Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Φωτορεαλιστική απεικόνιση © β26 architects

“Τσιμεντοκονία τοποθετείται στα πατώματα, υπόλευκος σοβάς στους τοίχους και ξύλο στην κινητή και σταθερή επίπλωση”.

Κάτοψη ισογείου, © β26 architects

Στον εξωτερικό χώρο τοποθετείται κολυμβητική δεξαμενή εμβαδού 55,00 τ.μ. ενώ γίνονται οι ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και διαμορφώσεις. Τα όρια μεταξύ χτισμένου και φυσικού περιβάλλοντος είναι εντελώς διακριτά επιδιώκοντας την άμεση επαφή του χρήστη με τη φύση.
Κάτοψη υπογείου, © β26 architects

Τα δάπεδα του εξωτερικού χώρου διακόπτονται από το χώμα και τη φυσική χλωρίδα του οικοπέδου ενώ τα ελαιόδεντρα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μικροκλίματος της κατοικίας.
Σκίτσα, © β26 architects

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Oliveto Residence, Τύπος έργου: Μελέτη ανέγερσης εξοχικής κατοικίας δύο επιπέδων, Τοποθεσία: Χανιά Κρήτης, Αρχιτεκτονική μελέτη: β26 architects, Εμβαδόν ισογείου: 190 μ², Εμβαδόν υπογείου: 95 μ², Στάδιο μελέτης: Ολοκληρωμένη, Κείμενο παρουσίασης – Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: β26 architects