Η νέα διαμόρφωση εισόδου στα bungalows, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Καλό λιμένα και οχυρή θέση της ανατολικής Πελοποννήσου επέλεξε ο Ναύπλιος – γιος του Ποσειδώνα – για να κτίσει και κατοικήσει, ιδρύοντας τη θαυμαστή πόλη που πήρε το όνομά του και έμελλε να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Η δραματικότητα του φυσικού και φρουριακού τοπίου και τα σημάδια της ιστορίας και του πολιτισμού δημιούργησαν ένα μοναδικό περιβάλλον που συμπληρώνεται με τους πορτοκαλεώνες του κλειστού Αργολικού Κόλπου.
Το κάστρο της Ακροναυπλίας επέλεξε και ο ΕΟΤ ως την καταλληλότερη θέση χωροθέτησης μιας σημαντικής ξενοδοχειακής μονάδας που αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις, τις δεκαετίες ’60 και ’70.
Η νέα διαμόρφωση εισόδου στα bungalows, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Στην πρώτη φάση δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα 54 bungalows, οργανωμένα σε πέντε κτιριακά συγκροτήματα, δείγμα της απρόσωπης αρχιτεκτονικής της εποχής, που εκφραζόταν με την περιφρόνηση στο χώρο και στο χρόνο.
Στη δεύτερη φάση κατασκευάστηκε η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας του ΕΟΤ με 50 δωμάτια και ευρύτατους κοινόχρηστους χώρους. Έργο επώνυμο, του γραφείου μελετών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες» που διακρίθηκε για την επιτυχή αρχιτεκτονική του, την ενσωμάτωση στο φρουριακό περιβάλλον, χάρη στην κλιμακωτή στο βράχο διάταξη των όγκων και την επιλογή των υλικών, τη μοντέρνα του αρχιτεκτονική, την ποιότητα των εσωτερικών του χώρων.
Η σημερινή γενική άποψη του συγκροτήματος των bungalows (προ και μετά την ανακατασκευή), Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Κεντρικός χώρος του συγκροτήματος (προ και μετά την ανακατασκευή), Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Το ξενοδοχείο του ΕΟΤ, σε φθίνουσα πια κατάσταση στο γύρισμα του 20ου αιώνα, εκμισθώθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό στον Όμιλο Μαντωνανάκη που διακρίνεται διεθνώς για την ποιότητα των μονάδων του και των υπηρεσιών του. Οι εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού ξεκίνησαν από το πλέον υποβαθμισμένο τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος, τα Bungalows – με στόχο την αναμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους σε σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας.
Η σύνδεση του κτιριακού συνόλου με τον περιβάλλοντα χώρο, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Η σύνδεση του κτιριακού συνόλου με τον περιβάλλοντα χώρο, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Nέα προσέγγιση της στέγασης των βεραντών, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Ένα ήδη δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα – αισθητικά και κατασκευαστικά. Πρόσθετη επιδίωξη όμως αποτέλεσε η ενσωμάτωση του συγκροτήματος στο φυσικό τοπίο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροναυπλίας, καθώς και η μορφολογική σύνδεση των Bungalows με τον υφιστάμενο κτιριακό όγκο του κυρίως ξενοδοχείου. Μία δοκιμασία, διαδικαστική, αρχιτεκτονική και επιχειρηματική. Επενδυτής η εταιρεία «Αργολικός Ήλιος Α.Ε.» και μελετητής το γραφείο «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες».
Οι πρώτες μελέτες ανακαίνισης – με εκτεταμένες παρεμβάσεις στατικές, αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές – υποβλήθηκαν αρχικώς στον ΕΟΤ και στην ΕΤΑ, στη συνέχεια στη Β’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο ΚΑΣ και τέλος στο Πολεοδομικό Γραφείο Ναυπλίου και στην τοπική Ε.Α.Ε.
Εξωτερικές λεπτομέρειες, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Εξωτερικές λεπτομέρειες, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι εργασίες προέβλεπαν:

Α) Από στατικής πλευράς:  

 • Βελτίωση της στατικής συμπεριφοράς του φορέα, με ενισχύσεις υποστυλωμάτων και προσθήκη τοιχωμάτων ακαμψίας, όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο.
 • Επιπλέον όμως στατική παρέμβαση επεβλήθη και για τη βελτίωση της αισθητικής του κτιριακού συνόλου, με το σπάσιμο της μπετονένιας πλάκας των κεραμοσκεπών στεγών που πρόβαλε έξω από το όριο των δωματίων και τη δημιουργία αντ’ αυτού μιας ελαφράς ξύλινης πέργκολας εγκιβωτισμένης στη φέρουσα δοκό. Η τελευταία αυτή παρέμβαση στόχο είχε αφενός εξωτερικά να μειώσει την αίσθηση του μπετόν ως όγκου και αφετέρου εσωτερικά να περιορίσει την αίσθηση του χαμηλού ύψους των χώρων, και να φωτίσει τα δωμάτια.

Β) Από αρχιτεκτονικής πλευράς:

 • Αναδιάταξη και ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων καθώς και αναμόρφωση και αναβάθμιση των όψεων των Bungalows ώστε αυτά τα προσιδιάζουν με το στιβαρό, λιτό, φρουριακό χαρακτήρα του κυρίως ξενοδοχείου και να αφομοιώνονται από τον περιβάλλοντα μνημειακό χώρο.
 • Για το σκοπό αυτό προβλέφθηκαν από τη μελέτη: η χρήση εμφανών λιθοδομών στις εγκάρσιες παρειές των διακριτών όγκων – οι οποίες και εγκιβωτίζουν τις στέγες – η χρήση σφαιροβολημένου beton σε πρέκια και δοκούς, η εμφανής ξυλεία στα κουφώματα και στα σκίαστρα, η υιοθέτηση ζεστών χρωμάτων στα λιγοστά επιχρίσματα, κλπ.

Γ) Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων:

 • Επανασχεδιασμός όλων ανεξαιρέτως των κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων, τόσο των κτιρίων όσο και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να πληρούνται κατά το πλέον σύγχρονο τρόπο όλες οι συνθήκες ασφαλείας, υγιεινής, εξοικονόμησης ενέργειας κλπ.

Δ) Στον περιβάλλοντα χώρο:

 • Ανάδειξη των ιστορικών καταλοίπων (φωτισμός και καθαρισμός χώρου) και προσεγμένες διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων με τη χρήση φυσικών υλικών επένδυσης, γήινων χρωμάτων, φυτεύσεων, αρχιτεκτονικού φωτισμού.
 • Χρήση του νερού ως ιδιαίτερου φυσικού στοιχείoυ που συνδέεται αρμονικά με τον φυσικό περίγυρο και τις υπόλοιπες διαμορφώσεις.
Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν το 2002 αμέσως με ταχείς ρυθμούς, μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατό ο πολύτιμος χρόνος που χάθηκε (24 μήνες) για την έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων.
Εξωτερικές λεπτομέρειες, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Εξωτερικές λεπτομέρειες, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Στο χώρο των Bungalows όμως, οι αναγκαίες αποξηλώσεις – καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις για την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού αποκάλυψαν σοβαρότατα ελαττώματα, δηλαδή τις πραγματικές στατικές – οικοδομικές και αρχιτεκτονικές αδυναμίες στα δύο από τα πέντε κτιριακά συγκροτήματα οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης, εάν δεν γίνονταν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Οι στατικές και οικοδομικές αδυναμίες σχετίζονταν με:

 • Εκτεταμένες και απρόβλεπτες φθορές και αλλοιώσεις του φέροντος οργανισμού (με διελεύσεις σωληνώσεων μέσα από δοκούς) που κατέστησαν, τμήμα του συγκροτήματος μη επισκευάσιμο και επέβαλαν, για λόγους ασφαλείας, την ανακατασκευή του.
 • Απαγορευτικά πλάτη και ύψη δωματίων, λόγω της απαίτησης αμφίπλευρων και εκτεταμένων ενισχύσεων του Φέροντος Οργανισμού.
Οι διαμορφωθείσες απρόβλεπτες νέες συνθήκες, σε συνδυασμό με τις διαπιστωθείσες ξενοδοχειακές ανάγκες από την έναρξη λειτουργίας του Nafplia Palace υπό τη νέα διοίκηση (Απρίλιος 2000), επέβαλαν την πλήρη αναθεώρηση του κτιριολογικού προγράμματος των Bungalows.    
Οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Η αρχιτεκτονικά αναγκαία αναμόρφωση της μελέτης, εντός του αρχικού περιγράμματος των Bungalows και η επιβεβλημένη για λόγους τεχνικούς και επιχειρηματικούς περαιτέρω αναβάθμισή τους υλοποιήθηκε με τις εξής επιλογές και ενέργειες:
 • Τη συνένωση δωματίων που επέτρεψε και τη δημιουργία διαφορετικών τύπων δωματίων. Έτσι κατά περίπτωση οι τρεις κάναβοι του 3,60 συγκροτούν δύο δωμάτια αντί τρία, ενώ άλλοτε διαμορφώνονται σουίτες υψηλών προδιαγραφών με ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις και θεματική χαρακτήρα η κάθε μια.
 • Την αναβάθμιση των προσφερόμενων εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων σε όλα τα Bungalows ενσωματώνοντας ενδοδαπέδια θέρμανση σε όλους τους χώρους (και στα λουτρά), zaccuzi και ανεξάρτητο douche, hamam, αυξημένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με σύστημα Instabus (δομημένης καλωδίωσης), κλπ.
 • Την ανάλογη αναβάθμιση του άμεσου περιβάλλοντος χώρου, κήπου ή βεράντας του δωματίου, που στόχο είχε την απόλυτη σύνδεση και συνοχή του με τον εσωτερικό χώρο διαμονής. Η συνοχή αυτή επεκτείνεται και μεταξύ κτιριακού συγκροτήματος και φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας την αίσθηση μίας φυσικής συνέχειας του μέσα με το έξω, του νέου με το παλιό, διευρύνοντας έτσι το ζωτικό χώρο και γαληνεύοντας την ψυχή.
Στη γενική αίσθηση που αποπνέει ο χώρος συνέβαλε στο στοιχείο του νερού υπό μορφή μικρής υδατοδεξαμενής εν επαφή με τα δωμάτια, στοιχείο που συμβάλει καθοριστικά στην ποιότητα του χώρου, στο μικροκλίμα, στο φυσικό δροσισμό.
Άποψη Πισίνας, Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Σημειώνεται ότι η τροποποιημένη αυτή μελέτη ενεκρίθη από τον ΕΟΤ και την ΕΤΑ, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέα αναθεωρημένη οικοδομική άδεια μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ.
Το κεντρικό κτίριο του Nafplia Palace, έργο της δεκαετίας του ’70 του Γραφείου «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες», Photo © ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ

Οι παραπάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις τόσο των δωματίων των Bungalows όσο και του υπόλοιπου κτιριακού συγκροτήματος του κυρίως κτιρίου του Palace που θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα έχουν ως αποτέλεσμα:
 • Την ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιριακού συνόλου και ιδιαιτέρως του τμήματος των Bungalows που είχε ιδιαίτερα επισφαλή φέροντα σκελετό.
 • Την πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων ασφάλειας και υγιεινής, ώστε το ξενοδοχείο να πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται  από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά σε νέες και όχι σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι πιο επιεικείς.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση νέων τεχνολογιών.
 • Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση περιβάλλοντος που εγγυάται – εσωτερικά και εξωτερικά – βέλτιστες συνθήκες άνεσης.
 • Τη δημιουργία ενός μοναδικού εσωτερικού περιβάλλοντος διεθνών προδιαγραφών, υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατασκευής.
 • Την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων.
Τμήμα κάτοψης, © Θύμιος Παπαγιάννης & Συνεργάτες

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Ξενοδοχείο “Naflpia PalaceBungolows, Τύπος Έργου: Μελέτη εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης, Τοποθεσία: Ακροναυπλία – Ναύπλιο, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ (TPA), Υπεύθυνη Μελέτης: Η. Νανοπούλου (Αρχιτέκτων), Ομάδα Μελέτης: Ι. Μπενεχούτσου (Aρχιτέκτων) –  Θ. Παπαγιάννης (Αρχιτέκτων), Σ. Χριστόπουλος (Αρχιτέκτων) – Κ. Βελίκα (Συνεργάτης Αρχιτέκτων) – Ν. Κερασώτης (Συνεργάτης Αρχιτέκτων) – Ζ. Λαυρεντάκη (Συνεργάτης Αρχιτέκτων) – Κ. Ζαχαράτος (Πολιτικός Μηχανικός) – Π. Παναγιωτόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός) – Α. Μαλτέζης (Πολιτικός Μηχανικός) – Δ. Βαρουξάκης (Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος) – Γ.  Χιώτη (Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος) – Π. Λυμπερόπουλος (Μηχανολόγος), Στατική Μελέτη: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ (TPA), Η/Μ Μελέτη: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ (TPA), Μελέτη Φωτισμού: Γ. Φατσέας (Δρ. Αρχιτέκτων), Μελέτη Επίπλωσης & Εξοπλισμού: MKV DESIGN (Λονδίνο), Επίβλεψη: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ (TPA), Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής: ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Ιδιοκτήτης: ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ, Χρόνος Κατασκευής Έργου: 2002 – 2008, Κείμενο Παρουσίασης: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ (TPA), Φωτογραφίες: ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ  

Σχόλια

σχόλια