Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Η περιοχή εντοπίζεται στην απόληξη της πεδιάδας της Μεσσαράς προς τη θάλασσα του Λιβυκού, νότια της Κρήτης. Σε τοπίο ποώδους βλάστησης κυριαρχούν μερικές ελιές και πρίνοι γερμένοι στη φορά του ανέμου.

Η μελέτη αφορά το σχεδιασμό μιας μόνιμης κατοικίας με χώρο εργαστηρίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας οικογένειας από βόρεια χώρα του εξωτερικού που επέλεξε πλέον να ζει σε μεσογειακό τόπο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Στην περίπτωση αυτή, στόχος ήταν η μεταφορά τόσο της καθημερινής ζωής όσο και της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στον εξωτερικό προστατευμένο ημιυπαίθριο χώρο – το «νεώ-οριο».
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

“Η εμβίωση του κρητικού τοπίου και η γειτνίαση με τις μινωικές αρχαιότητες της Φαιστού θα αποτελέσουν νέα πηγή έμπνευσης για την καλλιτέχνη-κεραμικό”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Ο βασικός ημιυπαίθριος χώρος – διαμπερής στην διεύθυνση βορά-νότου τοποθετείται έκκεντρα της σύνθεσης και ταυτόχρονα αποτελεί το όριο των λειτουργιών (κυρίως κατοικία- εργαστήριο).
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Οι βασικοί όγκοι βρίσκονται σε γραμμική διάταξη και αποκτούν μια ρυθμική ακολουθία πλήρες-κενού: εργαστήριο,»νεώ-(ο)ριο», χώρος φαγητού-τραπεζαρία-καθιστικό, αίθριο, χώρος ύπνου.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Η κυρίως κατοικία αναπτύσσεται και σε ένα ακόμη επίπεδο όπου βρίσκεται ένα δωμάτιο ενώ στο ισόγειο ο όγκος αυτός ορίζει την κεντρική είσοδο.
Οι κλειστοί όγκοι (πλήρη) κατασκευάζονται με πέτρα, ενώ στις επιφάνειες των αιθρίων (αίθρια) χρησιμοποιείται λευκός σοβάς αδρής υφής.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Στη συνέχειά του νεω-(ο)ρίου βρίσκεται η κολυμβητική δεξαμενή ως υπόμνηση της πραγματικής λειτουργίας του νεωρίου γεγονός που λειτουργεί και βιοκλιματικά καθώς ο αέρας θα δημιουργεί συνθήκες δροσιμού στο αίθριο. Δυτικά, εκμεταλλευόμενοι την φυσική κλίση του εδάφους, οργανώνεται ένα εξωτερικό καθιστικό με πλάτη στο βορρά.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μιχάλης Τσαγκαράκης – Μαρία Τριαματάκη / 3D Απεικόνιση, © Τριαματάκη Μαρία

Στο δάπεδο του νεω-(ο)ρίου τοποθετείται μία σύνθεση από κεραμικά πλακίδια σε αποχρώσεις και γεωμετρίες εμπνευσμένες από τα διακοσμητικά μοτίβα καμαραϊκού ρυθμού του ανακτόρου της Φαιστού.

Σημαντικές αναφορές:

νεώριο: το [<αρχ. ελλ. νεώριον <νεωρός < ναυς (γενική νεώς) + ὤρα (=φροντίδα)
επιμηκής οικοδομή, συνήθως σε στοίχους, μέσα σε λιμάνι για την προστασία- φύλαξη πλοίων, που σύρονται έξω από τη θάλασσα και για εργασίες κατασκευής και συντήρησης.
όριο: το [<αρχ. ελλ. ὅριον, υποκορ. του ὅρoς]
το άκρο ή τέλος μιας εδαφικής έκτασης

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο:Neorio Domus”, Τοποθεσία: Περιοχή Κομμός – Νότιο Ηράκλειο Κρήτης, Αρχιτεκτονική μελέτη: Τζαγκαράκης Μιχάλης (Πολιτικός Μηχανικός) – Τριαματάκη Μαρία (Αρχιτέκτων Μηχανικός), Στατική μελέτη: Τζαγκαράκης Μιχάλης (Πολιτικός Μηχανικός), Η/Μ μελέτη: Δημήτρης Λενακάκης, Επίβλεψη κατασκευής: Τζαγκαράκης Μιχάλης (Πολιτικός Μηχανικός), Κατασκευή: Παναγιώτης Τσαβολάκης, Επιφάνεια οικοπέδου: 4669.21 m², Συνολική επιφάνεια κτίσματος: 150 m², Χρόνος μελέτης: 2017 – 2018, Κατάσταση: Υπό κατασκευή, Κείμενο & Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Τριαματάκη Μαρία (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

English Description: NEORIO DOMUS | A modern villa with bioclimatic element in the southern part of Crete designed by Michalis Tsagarakis & Associates and Maria Triamataki

The area is located at the tip of the Messara plain towards the Libyan Sea, in the southern part of Crete; Α herbaceous landscape, its predominant element being some olive trees and kermes oaks titled by the wind towards its usual direction.
Architectural Design: Michalis Tsagarakis & Associates – Maria Triamataki / Perspective, © Maria Triamataki

The study focuses on the design of a permanent residence with a laboratory space that meets the needs of a family from a northern foreign country, which has now opted to live in this corner of the Mediterranean.
Architectural Design: Michalis Tsagarakis & Associates – Maria Triamataki / Sketch, © Maria Triamataki

Architectural Design: Michalis Tsagarakis & Associates – Maria Triamataki / Sketch, © Maria Triamataki

“In this case, the aim was to transfer both everyday life and artistic activity to the outer sheltered semi-open space– the interior deck«.

East Elevation

The chance to blend into the Cretan landscape and the proximity to the Minoan antiquities of Phaistos will be a new source of inspiration for the ceramic artist.
North Elevation

The main semi-open space, with double frontage along a north-south axis, is an off center part of the construction that serves as a boundary for its different functions (main residence / laboratory).
West Elevation

The main volumes are placed in a linear arrangement and present a rhythmic void to solid sequence: laboratory, interior deck, eating area-dining room-living room, atrium, sleeping area. The main residence develops further on a second level where a room is found; that same volume demarcates the main entrance on the ground floor.
South Elevation

Walls (solid masses) are made of stone, while the side surfaces of the atrium (void) are covered with rough surface white plaster. The swimming pool found further inside the interior deck is a reminder of its actual function, as well as a bioclimatic element since the air will serve as a cooling factor in the atrium.
Ground Floor Plan

First Floor Plan

On the west side, responding to the topography, the design takes advantage of the natural slope of the terrain to present an outdoor living room facing the south.
Section A-A

Section B-B

A composition of ceramic tiles in shades and geometries inspired by the camaraik style decorative motifs of the Phaistos palace is placed on the floor of the interior deck.