Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός - Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Η QPROJECT υλοποίησε την κατασκευή του καταστήματος / πιτσαρία Mozz.Art στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το concept του Mozz.Art έχει στοιχεία street food φιλοσοφίας που αποπνέει αισθητική και ποιότητα.

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Είναι ένα κατάστημα μεγάλων απαιτήσεων, λόγω του είδους (πιτσαρία) σε ένα εμβληματικό διατηρητέο κτήριο, με ελάχιστες δυνατότητες επέμβασης εξωτερικά και εσωτερικά.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Κτιριολογικά, στο ισόγειο των 25 τ.μ. τοποθετείται το εμπορικό κομμάτι και στο υπόγειο 35 τ.μ. τα WC, η αποθήκη εμπορευμάτων και το παρασκευαστήριο της επιχείρησης.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Χρησιμοποιήθηκαν υψηλής ποιότητας επώνυμα υλικά, όπως μεγάλα γρανιτοπλακάκια σε δάπεδο και τοίχους, ειδικές επενδύσεις με τσιμεντοκονία που θυμίζουν εμφανές μπετόν καλουπωμένο σε μεταλλότυπο, πλακάκια λευκά σε ρετρό στυλ, επώνυμα διακοσμητικά, κρεμαστά φωτιστικά, κάθετη φύτευση στην ειδική κατασκευή στο τέλος της τρύπας της σκάλας και φυσικά επαγγελματικός φούρνος που επενδύθηκε με ειδικά υλικά και εξωτερική επένδυση τσιμεντοκονίας.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Kατασκευή: QPROJECT, Photo © Γιάννης Γιαννέλος

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Κατηγορία έργου: Κατασκευή καταστήματος – πιτσαρία,  Τοποθεσία: Κέντρο Αθήνας, Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: QPROJECT, Ομάδα μελέτης: Αλέξανδρος Κάππος – Αρετή Γαλάζιου, Επιμέλεια πινάκων: Massimo Borgia, Εμβαδόν: 60 m², Κείμενο Παρουσίασης: QPROJECT, Φωτογραφίες: Γιάννης Γιαννέλος

English description: QPROJECT implemented the construction of the Mozz.Art pizzeria in the historic center of Athens

The concept of Mozz.Art has elements of street food philosophy, which exudes aesthetics and quality. It is a store with many requirements, as it is a pizzeria inside an emblematic and preservable building, which limits the external or internal intervention capabilities.
Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

The ground floor of 25 sq.m. is the commercial part and on the 35 sq.m. basement are the WC, the warehouse and the workshop.
Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

High quality branded materials were used, such as large granite tiles on the floor and walls, special cement-like coatings reminiscent of metallic-molded concrete, tiles in retro style, branded lighting, vertical planting in the unique design underneath the stairs and a professional oven coated with special materials and an external cement mortar.
Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

Architectural design – Construction: QPROJECT, Photo © John Giannelos

Facts & Credits:

Project type: Street food shop – Pizzeria, Location: Historic center of Athens – Greece, Architectural design – Construction: QPROJECT, Design Team: Alexander Kappos – Areti Galaziou, Paintings: Massimo Borgia, Size: 60 sq.m., Text description: QPROJECT, Photography: John Giannelos