Σχεδιασμός: Lab4architects, Photo © Ανέστης Παπακωνσταντίνου

Το “IVF Fertility Specialists”, αποτελεί την εταιρεία που απαρτίζουν δύο γυναικολόγοι με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertility).

Οι Lab4 architects (Γεώργιος Γουγουλάκης / Χάρης Σουλιώτης) ανέλαβαν το σχεδιασμό και την κατασκευή των νέων γραφείων της εταιρείας.
Επιθυμία των ιατρών ήταν να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό περιβάλλον με καθαρούς χώρους και απαλά χρώματα, το οποίο θα αποπνέει ηρεμία και ασφάλεια στους ασθενείς που θα το επισκεφτούν.
Το συνολικό εμβαδό του ιατρείου είναι 124τμ. και αποτελείται από το χώρο αναμονής στον οποίο βρίσκεται η γραμματεία, καθώς και από τα δύο γραφεία των ιατρών.
Σχεδιασμός: Lab4architects, Photo © Ανέστης Παπακωνσταντίνου

“Κάθε ένα από τα γραφεία έχει το δικό του εξεταστήριο και μπάνιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των ιατρών, όσο και των ασθενών”.

Οι δυναμικές μορφές του χώρου αναμονής δίνουν μια αίσθηση κίνησης η οποία σε συνδυασμό με τη χρήση τόσο της χρωματικής παλέτας, όσο και του φωτισμού (φυσικού και τεχνητού) δημιουργούν μια νύξη ισορροπίας και ηρεμίας.
Λόγω της ορθογώνιας διάταξης του χώρου, αλλά και του μεγάλου μήκους της μίας πλευράς, οργανώθηκε ένας κάναβος ο οποίος χωρίζοντας τον σε τέσσερις ενότητες επιλύει το πρόβλημα των δυσανάλογων διαστάσεων.
Σχεδιασμός: Lab4architects, Photo © Ανέστης Παπακωνσταντίνου

“Στόχος ήταν οι νέοι χώροι να αλληλεπιδρούν λειτουργικά και με αρμονία μέσα από τις νέες αναλογίες τους”.

Και στα 2 γραφεία παρέχεται φυσικός φωτισμός λόγω των εξωτερικών γυάλινων επιφανειών, ενώ για το φωτισμό του χώρου αναμονής έχουν χρησιμοποιηθεί γυάλινες εσωτερικές πόρτες και 3 κατακόρυφα υαλοπετάσματα.
Σχεδιασμός: Lab4architects, Photo © Ανέστης Παπακωνσταντίνου

“Η παλέτα υλικών και χρωμάτων επιλέχθηκε με στόχο να δώσει μια σύγχρονη κι ανάλαφρη εικόνα στο χώρο”.

Το λευκό επικρατεί για τις περισσότερες επιφάνειες δένοντας αρμονικά με τις υφές μαρμάρου και το βαθύ petrol το οποίο δημιουργεί ένα «Γ» αγκαλιάζει το χώρο αναμονής και τη γραμματεία.
Σχεδιασμός: Lab4architects, Photo © Ανέστης Παπακωνσταντίνου

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Έργο: Γυναικολογικό ιατρείο “IVF Fertility Specialists”, Τοποθεσία: Χαλάνδρι – Αθήνα, Σχεδιασμός: Lab4 architects, Ομάδα μελέτης: Γεώργιος Γουγουλάκης – Χάρης Σουλιώτης, Εμβαδόν Καταστήματος: 124 m², Κείμενο Παρουσίασης: Lab4 architects, Φωτογραφίες: Ανέστης Παπακωνσταντίνου

Gynecologist Company “IVF Fertility Specialists”, in Chalandri, Athens, designed by Lab4 architects

IVF Fertility Specialists, is the company of two gynecologists specialized in in-vitro fertilization. Lab4 architects (Georgios Gougoulakis and Harris Souliotis) undertook both, design and construction of the new company’s premises.
The doctors’ desire was the creation of an operational environment with clean spaces and soft colors, which would transmit serenity and safety to the patients who visit it.
The total area of 124 square meters is consisted of the waiting room and reception, as well as two offices.
Interior design: Lab4architects, Photo © Anestis Papakonstantinou

“Each one of the two offices has its own medical lab and its own restroom for the convenience of the doctors as well as the patients”.

The dynamic figures in the waiting room give out a sensation of movement which, combined with the use of the color palette as well as the linear LED-light, create an implication of balance and calmness.
Interior design: Lab4architects, Photo © Anestis Papakonstantinou

Due to the rectangular arrangement of the space as well as the big length of one of the sides, the surface is divided into four smaller sectors in order to solve the problem of the disproportional dimensions.

“The objective was to create new spaces which interplay in terms of function being harmonious through their new dimensions”.

Both offices have natural light because of the outer glass surfaces, while for the lighting of the waiting room are used inner glass doors as well as three perpendicular glass openings.
Interior design: Lab4architects, Photo © Anestis Papakonstantinou

“The material and color palette was chosen so as to convey a modern and gentle vision of the space”.

The main colors in the majority of the surfaces are the white and the deep petrol which embraces the waiting room and the reception.

Facts & Credits:

Project Title: Gynecologist Company “IVF Fertility Specialists”, Location: Chalandri – Athens, Interior design: Lab4 architects, Design team: Georgios Gougoulakis – Harris Souliotis, Size: 124 m², Text description: Lab4 architects, Photography: Anestis Papakonstantinou