Ενεργειακή κατανάλωση και σύγχρονες κατασκευές

H ενσωμάτωση των «έρκερ» στο σχεδιασμό των σύγχρονων κατασκευών

civiltech

Η επέκταση ενός εσωτερικού χώρου με τη χρήση προεξοχής, ο οποίος δηλώνεται ως κλειστός στεγασμένος χώρος του κτιρίου, είναι ένα σημαντικό λειτουργικό και μορφολογικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής. Η παρουσία του συναντάται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της βαλκανικής, μικρασιατικής αλλά και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Πιο συγκεκριμένα συναντάμε τον όρο σαχνισί «κάθισμα του σάχη» και ορίζεται ως η προεξοχή που κάθεται κανείς για να δει έξω. Αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική έχει επικρατήσει ο όρος «έρκερ», ενώ σε σύγχρονες κατοικίες της Αμερικής συναντάμε τον όρο “Bay Window” (προεξέχον παράθυρο).
Σήμερα, βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με μέγιστη προεξοχή 0,60 μέτρα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκονται 3,00 μέτρα πάνω από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
Επιπλέον, το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφανείας όψεως, ενώ επιτρέπεται η τοποθέτησή τους εντός των πλάγιων υποχρεωτικών ακαλύπτων.
Τέλος, σε περίπτωση όπου η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με το όριο ιδιοκτησίας και το κτίριο τοποθετείται σε αυτό, τα έρκερ επιτρέπεται να προεξέχουν μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων.
Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, βάσει της παραπάνω δυνατότητας στην Ελληνική νομοθεσία, το «έρκερ» αποτελεί πλέον ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που συμβάλλει σημαντικά στην ογκοπλασία του κτιρίου και στη διαμόρφωση των όψεων του.
Δημιουργούνται οι απαραίτητες εσοχές και εξοχές για την διάσπαση ενιαίων και μονότονων όγκων ενός κτιρίου, όπου σε συνδυασμό με τη χρήση διαφορετικών υλικών μπορεί να διαμορφωθεί μία ενδιαφέρουσα τελική αρχιτεκτονική όψη.

Συντάκτρια:

Ρίτα Κανακίδου, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, | Εταιρεία Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Σημαντική υποσημείωση:

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό των κατασκευών σας και αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο όλες τις νομοθετικές διατάξεις προς όφελος των συμφερόντων σας και των αναγκών των έργων σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Αρθρογραφία: Προς το «κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»

Ο όρος «κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/31/ΕΕ, αφορά στο «κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση» η οποία προσδιορίζεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Περαιτέρω διευκρινίζεται...

Πυρασφάλεια κτιρίων: Κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια πολιτών & περιουσιών

Μηχανικοί, αλλά και ιδιοκτήτες, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων αντιμετωπίζουν την πυρασφάλεια των κτιρίων ως θέμα ζωτικής σημασία, δεδομένου ότι συνδέεται με την...

H ενσωμάτωση των «έρκερ» στο σχεδιασμό των σύγχρονων κατασκευών

Η επέκταση ενός εσωτερικού χώρου με τη χρήση προεξοχής, ο οποίος δηλώνεται ως κλειστός στεγασμένος χώρος του κτιρίου, είναι ένα σημαντικό λειτουργικό και μορφολογικό...

Τι είναι ο κανονισμός CPR και πως επηρεάζει την αγορά και εγκατάσταση καλωδίων

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος λόγος γίνεται για τον κανονισμό CPR και τα πιστοποιημένα καλώδια, δυστυχώς στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός εγκαταστατών ακόμα δεν...

Ημιυπαίθριοι Χώροι: Έννοια παρεξηγημένη και πρακτική παραβατική

Με αφορμή τη δυνατότητα που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στους ιδιοκτήτες ακινήτων να ρυθμίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές στις ιδιοκτησίες τους, η πραγματική έννοια...