Ενεργειακή κατανάλωση και σύγχρονες κατασκευές

H ενσωμάτωση των «έρκερ» στο σχεδιασμό των σύγχρονων κατασκευών

civiltech

Η επέκταση ενός εσωτερικού χώρου με τη χρήση προεξοχής, ο οποίος δηλώνεται ως κλειστός στεγασμένος χώρος του κτιρίου, είναι ένα σημαντικό λειτουργικό και μορφολογικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής. Η παρουσία του συναντάται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της βαλκανικής, μικρασιατικής αλλά και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Πιο συγκεκριμένα συναντάμε τον όρο σαχνισί «κάθισμα του σάχη» και ορίζεται ως η προεξοχή που κάθεται κανείς για να δει έξω. Αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική έχει επικρατήσει ο όρος «έρκερ», ενώ σε σύγχρονες κατοικίες της Αμερικής συναντάμε τον όρο “Bay Window” (προεξέχον παράθυρο).
Σήμερα, βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με μέγιστη προεξοχή 0,60 μέτρα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκονται 3,00 μέτρα πάνω από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
Επιπλέον, το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφανείας όψεως, ενώ επιτρέπεται η τοποθέτησή τους εντός των πλάγιων υποχρεωτικών ακαλύπτων.
Τέλος, σε περίπτωση όπου η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με το όριο ιδιοκτησίας και το κτίριο τοποθετείται σε αυτό, τα έρκερ επιτρέπεται να προεξέχουν μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων.
Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, βάσει της παραπάνω δυνατότητας στην Ελληνική νομοθεσία, το «έρκερ» αποτελεί πλέον ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που συμβάλλει σημαντικά στην ογκοπλασία του κτιρίου και στη διαμόρφωση των όψεων του.
Δημιουργούνται οι απαραίτητες εσοχές και εξοχές για την διάσπαση ενιαίων και μονότονων όγκων ενός κτιρίου, όπου σε συνδυασμό με τη χρήση διαφορετικών υλικών μπορεί να διαμορφωθεί μία ενδιαφέρουσα τελική αρχιτεκτονική όψη.

Συντάκτρια:

Ρίτα Κανακίδου, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, | Εταιρεία Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Σημαντική υποσημείωση:

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό των κατασκευών σας και αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο όλες τις νομοθετικές διατάξεις προς όφελος των συμφερόντων σας και των αναγκών των έργων σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Αίθριο: Η φιλοσοφία του στην εναλλακτική αρχιτεκτονική σύνθεση

Το αίθριο είναι η εσωτερική αυλή, που χαρακτηρίζεται ως το κενό έναντι του πλήρες, ο ελεύθερος χώρος εντός του κτηρίου. Δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα...

Container ως δομικά υλικά: Μια εναλλακτική αρχιτεκτονική προσέγγιση

Θα μπορούσε άραγε ένα «έτοιμο κουτί» να θεωρείται αρχιτεκτονική; Μπορεί ένα container, να εξελιχθεί από εμπορευματοκιβώτιο σε κτίριο, σε χώρο διαμονής ανθρώπων; Για ποιο...

Χρήσεις κτιρίων: Η βιοκλιματική αντίληψη στην αρχιτεκτονική

Η βιοκλιματική αντίληψη για το σχεδιασμό αφορά στην προσαρμογή του κτιρίου στο τοπικό κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον. Τα κτίρια που ανταποκρίνονται στις αρχές...

Σοφίτες: Πρόσθετοι και απολύτως ευχάριστοι ωφέλιμοι χώροι

Η πολεοδομική έννοια της σοφίτας πρωτοεμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στη χώρα μας, με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) το 2012, καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε...

Μελέτη φωτισμού: Συμπληρωματική, αλλά όχι υποδεέστερη από τις βασικές μελέτες έργων

Η μελέτη φωτισμού αποτελεί μια επιπρόσθετη – συμπληρωματική μελέτη αλλά όχι υποδεέστερη από τις βασικές μελέτες ενός έργου (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) για την κατασκευή...