Η Grundfos, μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά αντλιών και κυκλοφορητών, παρουσίαζει το σύστηµα «Oxiperm Pro» παραγωγής διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) µέσω της αντίδρασης αραιωµένων διαλυµάτων χλωριώδους νατρίου (NaClO2 περιεκτικότητας 7,5%; – acc EN 938) και υδροχλωρικού οξέως (HCl περιεκτικότητας 9%; – acc EN 939).
Διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα παραγωγής των 5, 10, 30, 60 γραµαρίων διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) την ώρα αντίστοιχα. Η ποσότητα αυτή αρκεί για την επεξεργασία µέχρι και 150 m³ πόσιµου νερού και ζεστού νερού χρήσης την ώρα για µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση 0,4 mg/lt (ppm) ClO2.
Η διαδικασία της αντίδρασης χρησιµοποιεί αραιωµένα διαλύµατα χηµικών ικανοποιώντας πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας – ταυτόχρονα συµβουλεύουµε πάντα να εξετάζονται οι ισχύοντες τοπικοί κανονισµοί και ειδικοί όροι εφαρµογής και εγκατάστασης.


Oxiperm®Pro: Αρχή Λειτουργίας

Το διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) παράγεται επιτόπου και ανάλογα µε τη ζήτηση, µέσω µιας αξιόπιστης αντίδρασης αραιωµένων διαλυµάτων χλωριώδους νατρίου και υδροχλωρικού οξέως σε αναλογία 1:1, σύµφωνα µε τη γερµανική οδηγία για το πόσιµο νερό. Το σύστηµα Oxiperm Pro είναι εφοδιασµένο µε µικροεπεξεργαστή ελέγχου και µέτρησης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα για δοσοµέτρηση διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) ανάλογα µε την παροχή νερού ή την µετρούµενη ποσότητα διοξείδιου του χλωρίου (ClO2). Το σήµα ελέγχου µπορεί να προέλθει είτε µέσω ενός αναλογικού υδροµετρητή είτε µέσω ενός κελιού µέτρησης διοξειδίου του χλωρίου (ClO2). Η συµπαγής και φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση του συστήµατος προσφέρει εύκολη, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Oxiperm Pro

Εφαρµογές

 • Το σύστηµα Oxiperm Pro είναι µία άρτια τεχνοοικονοµική λύση, ιδανικό σε εφαρµογές για την καταπολέµηση µικροβίων και παθογόνων µικροοργανισµών όπως και για την καταπολέµηση της νόσου των λεγεωναρίων (Legionella Pneumophila) στις κτιριακές εγκαταστάσεις και για την απολύµανση συστηµάτων ψύξης νερού, επεξεργασίας πόσιµου νερoού και βιοµηχανικών διεργασιών.
 • Το διοξείδιο του χλωρίου χρησιµοποιείται επίσης στον τοµέα των τροφίµων και ποτών για την απολύµανση του νερού διεργασίας, για CIP και ξέπλυµα φιαλών καθώς δεν µεταβάλλει τη γεύση και την οσµή του επεξεργασµένου νερού.
 • Τα συστήµατα Oxiperm Pro παραγωγής των 5, 10 γραµµαρίων διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) την ώρα έχουν σχεδιαστεί για µικρής και µεσαίας κλίµακας µεγέθους κτίρια µε παροχές νερού 25 m³/h για µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση 0,4mg/lt ClO2.
 • Τα συστήµατα Oxiperm Pro παραγωγής των 30, 60 γραµµαρίων διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) την ώρα είναι κατάλληλα για εφαρµογές απολύµανσης σε εγκαταστάσεις κτιριακές, ύδρευσης, επεξεργασίας νερού και στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα

Η απολύµανση του νερού είναι απαραίτητη για τη µείωση των παθογόνων παραγόντων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του πόσιµου νερού. Το διοξείδιο του χλωρίου είναι ένα ισχυρά αποτελεσµατικό απολυµαντικό µέσο ενάντια σε όλους τους τύπους των µικροβίων, που έχει µεγάλο χρονικό διάστηµα παραµονής στο σύστηµα σωληνώσεων εξασφαλίζοντας την απολύµανση του συστήµατος.
Το διοξείδιο του χλωρίου αποτελεί ένα ιδανικό µέσο για τη διασφάλιση της καθαρότητας του πόσιµου νερού έχοντας το µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι των άλλων απολυµαντικών µέσων την αποτελεσµατικότητά του κατά των βιοφίλµ. Το βιοφίλµ είναι ένας λεπτός βλεννογόνος υµένας από βακτήρια, µύκητες που σχηµατίζεται στο εσωτερικό των σωληνώσεων νερού, ένα ‘γλοιώδες στρώµα’ που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της νόσου των λεγεωνάριων και άλλων παθογόνων µικροοργανισµών.
Το διοξείδιο του χλωρίου καταστρέφει το υπάρχον βιοφίλµ, εµποδίζοντας την εκ νέου ανάπτυξη βιοφίλµ και την επίπλευση ελευθέρων βακτηρίων στο νερό. Επίσης, έχει µεγάλη υπολειµµατική δράση, εάν υπάρχουν χρονικοί περίοδοι µε πολύ χαµηλή ροή ή χωρίς ροή νερού, το διοξείδιο του χλωρίου παραµένει παρόν στο νερό και προστατεύει το δίκτυο για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, το διοξείδιο του χλωρίου είναι ανεξάρτητο από την τιµή pΗ του νερού και δεν επηρεάζει την οσµή και τη γεύση του νερού.
Ενδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

 • Κόµπακτ σύστηµα κατάλληλο και για περιορισµένους χώρους / Στιβαρή κατασκευή.
 • Γρήγορος και εύκολος υπολογισµός των αναγκαίων ποσοτήτων χηµικών (χηµικά αναλώσιµα του εµπορίου).
 • Χαµηλό κόστος λειτουργίας και εγκατάστασης.
 • Γρήγορη απόσβεση επένδυσης.
 • Επιτόπου παραγωγή – σταθερό διάλυµα CIO2.
 • Δυνατότητα ολοκληρωµένης καταγραφής µετρούµενης τιµής CIO2.
 • Μεγάλο πεδίο εφαρµογών.

Γρήγορος και εύκολος υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας ClO²

 • Βασικές πληροφορίες OCD: µέγιστη δυνατότητα παραγωγής 5 – 10 – 30 – 60 g/h.
 • Εφαρµογή υπολογισµού (παράδειγµα): µέση παροχή νερού 15m³/h & αναµενόµενη συγκέντρωση 0,3 mg/l ClO2.
 • Υπολογισµός του συστήµατος Oxiperm Pro: (παροχή νερού) x (συγκέντρωση ClO2)- π.χ 15m³/h x 0,3 mg/l ClO2 = 4,5 g/h.
 • Οπότε επιλέγεται το σύστηµα Oxiperm Pro δυναµικότητας 5 g/h.

Χαµηλό κόστος λειτουργίας

Ο έξυπνος τρόπος της επιτόπου παραγωγής διοξειδίου του χλωρίου ClO2 µε το σύστηµα Oxiperm Pro οδηγεί στη µειωµένη κατανάλωση αναλώσιµων χηµικών και συνεισφέρει στο µειωµένο λειτουργικό κόστος π.χ υποτιθέµενο ενδεικτικό κόστος 1lt NaClO2 7,5% = 0,55€ & 1lt HCl 9% = 0,40€ οπότε, το σύστηµα Oxiperm Pro παράγει 1g ClO2 µε κόστος αναλώσιµων χηµικών λιγότερο από 0,02 € !!!
Η δοσοµέτρηση συγκέντρωσης 0,4 gr/m³ ClO2 κοστίζει λιγότερο από 1 λεπτά € /m³ νερού (π.χ για επεξεργασία 120 m³/ηµέρα, ενδεικτικό κόστος αναλώσιµων χηµικών µικρότερο από 1,00€).

Συνθήκες εγκατάστασης

 • Το σύστηµα είναι κατάλληλο για εσωτερική εγκατάσταση, ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο και τον παγετό και να είναι καλά αεριζόµενος.
 • Προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.
 • Το σύστηµα πρέπει να τοποθετείται σε επιτοίχια/επιδαπέδια κατακόρυφη θέση. Τα δοχεία των χηµικών πρέπει να βρίσκονται κάτω ή δίπλα από το σύστηµα Oxiperm Pro.
 • Θερµοκρασία εφαρµοζόµενης αραίωσης µε φρέσκο νερό 10-30°C.
 • Παροχή νερού µε πίεση από 3 έως 6 bar, µε κατάλληλη παροχή ρεύµατος (1x230V) και πρόβλεψη για διαχείριση διαρροών στο πάτωµα.
Το σύστηµα Oxiperm Pro χάρη στη συµπαγή σχεδίαση εγκαταθίσταται σε περιορισµένους χώρους ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην πρόσοψη του συστήµατος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση. Η στιβαρή σχεδίασή του εξασφαλίζει υψηλή λειτουργική αξιοπιστία και χαµηλό κόστος συντήρησης. Επιπλέον, το σύστηµα ελέγχου προσφέρει απλή και φιλική προς τον εξειδικευµένο χρήστη λειτουργία για ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών απολύµανσης πόσιµου νερού.
Το CIO² ως οξειδωτικό απολυµαντικό µέσο:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.70777 Αθήνα 12-7-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ: «Πρόληψη νόσου των λεγεωναρίων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστηµα Oxiperm Pro παραγωγής διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) εδώ