Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Λευκοί αιωρούμενοι όγκοι γειώνονται με την τοπική πέτρα, ενώ παράλληλα μία λωρίδα γης ανασηκώνεται, και συνδιαλέγεται με το περιβάλλον, με αντίστροφη κλίση στην οπτική φυγή προς το γαλάζιο ορίζοντα του Γενναδίου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Σκοπός της εγκατάστασης είναι να εξυπηρετήσει τη διάθεση των ελκυστικών τοπικών συνθηκών και να τις πλαισιώσει, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα με τη χρήση συνεχών φυτεύσεων καθώς και την έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Ένα δίκτυο κύριων, δευτερευόντων και ιδιωτικών υδάτινων δεξαμενών, περιπλέκεται με τις διώροφες μονάδες διαμονής, οι οποίες οργανώνονται σε γειτονιές, επαναπροσδιορίζοντας την κλίμακα των σύγχρονων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον και τον επισκέπτη.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Παράλληλα ένα αντίστοιχο δίκτυο φύτευσης αναβαθμίζει την ποιότητα των κοινοχρήστων χώρων, επεκτείνεται στην οροφή του στεγάστρου υποδοχής, αναρριχάται στις πέργκολες των δωματίων ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των διελεύσεων.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Η υποστήριξη των υπηρεσιών ολοκληρώνεται με ένα κεντρικό κτίριο το οποίο στεγάζει πολυεπίπεδα τα επισιτιστικά τμήματα και τους χώρους αναψυχής, καθώς και το εγκάρσιο σε αυτό επικλινές φυτεμένο στέγαστρο συνολικού μήκους 130 μέτρων το οποίο ισοσκελίζοντας την υψομετρική διαφορά με τον οδικό άξονα, δημιουργεί έναν διαμπερή υπόστεγο χώρο ο οποίος φιλτράρει τη μετάβαση του επισκέπτη από το ξηρό περιβάλλον του Γενναδίου στις παρεχόμενες και υπηρεσίες αναψυχής της εγκατάστασης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Η μονάδα διαμονής χαρακτηρίζεται από τη δυναμική ροή κίνησης από το κοινόχρηστο στο ιδιωτικό, με κλιμακωτή προσπέλαση μιας φυτεμένης αυλής, ενός ημιυπαίθριου χώρου, του χώρου του δωματίου και την κατάληξη σε ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Το εσωτερικό του δωματίου οργανώνεται με κάτοψη ανοιχτού τύπου, η οποία με εξωστρεφή διάθεση διαχέεται στο περιβάλλον του Γενναδίου, μέσω ανοίγματος το οποίο καλύπτει το σύνολο της πίσω όψης και οδηγεί σε ιδιωτική αυλή η οποία περιέχει ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή, καθιστικό, και χώρο ανάπαυσης και ηλιοθεραπείας.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Στον κατακόρυφο άξονα η εγκατάσταση οργανώνεται με ένα επίπεδο μηχανολογικής υποστήριξης στο δεύτερο υπόγειο, ένα δίκτυο υποστήριξης των υπηρεσιών επισιτισμού και διαμονής στο πρώτο υπόγειο, το οποίο συνδέει όλους τους όγκους της μονάδας, και τέλος τις υπηρεσίες διαμονής και ψυχαγωγίας στο ισόγειο επίπεδο και άνω.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

“Η κατασκευή αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, πλήρωση ξηράς δόμησης με εξωτερικό θερμοκέλυφος, φυτεμένα δώματα και κατατάσσεται ως ενεργειακής κλάσης Α+”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Το σύνολο της εγκατάστασης χαρακτηρίζεται από την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό σε επίπεδο επιλογής και χρήσης υλικών, διαχείρισης όγκων, διάταξης υπηρεσιών, και την προσθήκη αειφόρων μηχανολογικών συστημάτων, σεβόμενο τον τόπο εγκατάστασης και τοπική παράδοση στην τεχνολογία. Χαρακτηριστική είναι η αυτονομία της στην κατανάλωση υδάτων με την εφαρμογή συστήματος αντίστροφης όσμωσης και διαχείρισης γκρίζων νερών.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Photo © Χάρης Ζαμπετούλας

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Gennadi Grand Resort, Τοποθεσία: Γεννάδι Ρόδου – Ελλάδα, Αρχιτεκτονική μελέτη: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες / Κλήμης Κατωγάς / Γιάννης Μαρουλλάκης, Στατική μελέτη: M-Ch Design & Constructions / Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Μηχανολογική μελέτη: RODOSAIR (Στυλιανός Κακακιός / Γιώργος Τζαγκαράκης), Τοπογραφική μελέτη: Σωτήρης Αριστείδου, Υπεύθυνος έργου: Μανώλης Ταβερνάρης, Εμβαδόν οικοπέδου: 65.600 τ.μ., Εμβαδόν εγκατάστασης: 19.000 τ.μ., Κείμενο Παρουσίασης: Δημήτρης Μελένος & συνεργάτες, Φωτογραφίες: Χάρης Ζαμπετούλας

Προμηθευτές Έργου:

Κουφώματα: ETEM / Δόμηση Ρόδου Α.Ε.Β.Ε., Δάπεδα συνεδριακού: Movinord ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Μάρμαρα: Μαρμαροτεχνική Ρόδου, Πλακίδια: Papageorgiou S.A / Ariostea – Tselios Bagno / Ceramica Mayor / Nexion, Κόλλες πλακιδίων: Keracoll, Τοποθετήσεις ΜαρμάρωνΠλακιδίωνΜονώσεις: Μανωλικάκης Γεώργιος Παντελέων Οικοδομικές Εργασίες, Τσιμεντοκονίες: Interbeton Δομικά Υλικά Α.Ε., Ξύλινες επενδύσεις: Salachouris S.A., Είδη υγιεινής: Ideal Standard / Geberit, Έπιπλα: Mexil / Σαρηκεχαγιάς, Έπιπλα εξωτερικών χώρων: Rebranding Hotels, Έπιπλα δωματίων σουίτας: Mexil / Σαρηκεχαγιάς – Rebranding Hotels – Salachouris S.A., Χρώματα: KRAFT PAINTS, Διακοπτικό υλικό: Vimar Hellas, Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: JBL / Samsung Hospitality Displays, Φωτιστικά σώματα (εσωτερικάεξωτερικά): Customlightnow – Viokef, Κεντρικός κλιματισμός: Carrier ELLAS / RODOSAIR, Πισίνα – Sauna – Steamroom: ASTRAL,  Έπιπλα καθίσματα εστιατορίου: Mexil / Σαρηκεχαγιάς, Έπιπλα εξωτερικού χώρουπισίνας: Mexil / Σαρηκεχαγιάς – Rebranding Hotels, Έπιπλα reception – καναπέδες: Papadatos S.A. – Mexil / Σαρηκεχαγιάς, Ηχομονωτικές πόρτες Συνεδριακού κέντρου: Movinord ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Mπαταρίες μπάνιωνεξοπλισμός: Ideal Standard, Εξοπλισμός κουζίναςεστιατορίων: Electrolux – Xenakis  A.E., Αντίστρωφη όσμωση: Watera Hellas, Κλειδαριέςκαρτοδέκτες δωματίων: Vingcard – Eurotel, Αντλητικά συγκροτήματα: GRUNDFOS Greece / RODOSAIR, Συστήματα ξηράς δόμησης (εσωτερικήςεξωτερικής τοιχοποιίας): KNAUF / Δόμηση Ρόδου Α.Ε.Β.Ε., Eπικοινωνίεςδίκτυα: Optronics Technologies S.A., Μεταλλικός Φορέας Κτηρίου: Vavoulas Group Of Companies, Διάδρομοι περιβάλλοντα χώρου: Lafarge – Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

English Description: Gennadi Grand Resort in Rhodes, Greece designed by Melenos Dimitrios & Partners

White floating volumes get grounded with the use of local stone, while alongside, a strip of land rises and interacts with the environment, in a reverse inclination to the focal point: the blue horizon of Gennadi. 
Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

“The purpose of the installation is to serve the mood of the attractive local conditions and to frame them, offering a particular micro-climate, with the use of continuous planting, as well as the intense presence of the water element”.

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

A network of main and secondary private pools, twists around the two-storey accommodation units, which are set as neighbourhoods, redefining the scale of contemporary hotel settlements in relation to the environment and the guest/visitor.
Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Meanwhile, an indigenous network of plantings upgrades the quality of the communal spaces, extends to the roof of the main building, climbing on to room pergolas, while ensuring the passages’ privacy.
Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

The services support becomes complete with a main building, housing-in several levels, food sections/departments and recreation/relaxation areas, as well as the transversal tilted roof – 130 meters total length, which while equalizing the altitude difference to the road axes, creates a transparent pavilion-like shed, filtering the visitor’s transition from Gennadi’s dry environment to the provided leisure facilities of the hotel.
Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

“The residential unit is characterized by a dynamic movement flow, from communal/public to private. From a planted yard and a semi-open space to the bedroom area and finally reaching a private swimming-pool”.

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

Architectural Design: Melenos Dimitrios & Partners, Photo © Harry Zampetoulas

The interior of the room is organized as an open plan area, with extrovert attitude, diffused into the environment of Gennadi, through an opening, which covers the entire back facade and leads to the private yard, which includes swimming-pool, seating, relaxation and sunbathing area.
Master Plan, © Melenos Dimitrios & Partners

Main Building Elevation, © Melenos Dimitrios & Partners

Room Block Elevation, © Melenos Dimitrios & Partners

Room Blocks Typical Floor Plan, © Melenos Dimitrios & Partners

Section A-A, © Melenos Dimitrios & Partners

On the vertical axis, the premise is set with a level of mechanical support on the second basement (-2), a maintenance network for the food and accommodation services on the first basement (-1) connecting all the volumes of the unit, and finally, the accommodation and entertainment services on the ground floor level (0) and above.
Standard Room Plan, © Melenos Dimitrios & Partners

Standard Room Section, © Melenos Dimitrios & Partners

Suite Plan, © Melenos Dimitrios & Partners

Suite Section, © Melenos Dimitrios & Partners

Facts & Credits:

Project: Gennadi Grand Resort, Location: Gennadi – Rhodes – Greece, Architects: Melenos Dimitrios & Partners (Katogas Klimis / Maroullakis Yiannis), Civil Engineer: M-Ch Design & Constructions (Chatzimichail Michalis), Mechanical Engineers: RODOSAIR (Stelios Kakakios / Giorgos Tsagarakis), Site Engineer: Sotiris Aristeidou, Project Manager: Manolis Tavernaris, Site Area: 65.600 sq.m., Building Area: 19.000 sq.m., Text Description: Melenos Dimitrios & Partners, Photography: Harry Zampetoulas