Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων ενέκρινε την μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση επισημαίνονται τα κάτωθι:
  • Το έργο θα βασιστεί στην Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικού Φωτισμού, που προετοίμασε ο Δήμος Αγράφων από το 2015 καθώς και στη Μελέτη Βιωσιμότητας που ολοκληρώθηκε το 2017.
  • Η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί και θα είναι ποσοστό επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος, σε διάρκεια 12 ετών και θα προκύψει σαν προσφορά από τον Ανάδοχο του έργου.
  • Η ανάδειξη του Αναδόχου του έργου θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αφορά σε 6.791 φωτιστικά σε οδικό δίκτυο, πλατείες, δρόμους, και εισόδους όλων των οικισμών του Δήμου Αγράφων.
  • Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο θα αποτελέσει έργο πνοής καθώς υπάρχει έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού, περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO² από την αυξημένη κατανάλωση, καθώς και μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων λαμπτήρων.
  • Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά τον φωτισμό σε όλο το Δήμο Αγράφων και επιλύει ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια.
  • Είναι επί της ουσίας έργο αυτοχρηματοδοτούμενο καθώς ο Δήμος δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, διότι η δαπάνη θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων η οποία θα προκύψει από την αναβάθμιση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη μείωση κατανάλωσης ρεύματος σε ποσοστό 66,84% (όπως προβλέπει και η μελέτη).
  • Επιπλέον ο Δήμος κερδίζει το ποσοστό της έκπτωσης που θα προκύψει από την προσφορά του τελικού Αναδόχου μετά τον Διαγωνισμό, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.
  • Επιπρόσθετα, ο Δήμος απαλλάσσεται από το κόστος συντήρησης σε ηλεκτρολογικό υλικό (ανταλλακτικά, καλώδια, λαμπτήρες) καθώς και σε ηλεκτρολογικές εργασίες, τα οποία αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο τελικός Ανάδοχος του έργου.
  • Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού και με το γεγονός ότι ο Δήμος θα σταματήσει να ασχολείται επί καθημερινής βάσης με τον Δημοτικό Φωτισμό (βλάβες, αντικατάσταση λαμπτήρων) και την παρακολούθηση του, την οποία αναλαμβάνει επίσης ο τελικός Ανάδοχος, δημιουργούν ένα συνολικό αποτέλεσμα όχι απλώς ελκυστικό και ουσιώδες, αλλά στην κυριολεξία καταλυτικό για τα χωριά των Αγράφων.
Με λίγα λόγια αποτελεί μια έξυπνη, σπουδαία παρέμβαση και ένα μεγάλο έργο ουσίας για την περιοχή.

Σχόλια

σχόλια