Δόμηση - Κατασκευή

Δόμηση - Κατασκευή: Ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την μελέτη, επίβλεψη, ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή των σύγχρονων κτιριακών εφαρμογών.

Εταιρικά Νέα

Stonetech Group: Υλικά υψηλής ποιότητας και νέας τεχνολογίας σε έργα υψηλών...

Ο όµιλος Stonetech Group είναι από τις πλέον πιο καθετοποιηµένες επιχειρήσεις στην αγορά του ελληνικού µαρµάρου, φυσικών πετρωµάτων από όλο τον κόσµο, σύγχρονων συνθετικών...