Στην αγορά επενδυτικού ακινήτου, που αποτελείται από έντεκα (11) οριζόντιες ιδιοκτησίες στο κτίριο γραφείων “EUROCO” επί της οδού Αλαμάνας 1 στο Μαρούσι Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000 €), προχώρησε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ολόκληρο τον 3ο όροφο γραφείων επιφάνειας 766,70 τ.μ., μια αποθήκη επιφάνειας 27,44 τ.μ. και 8 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Οι ιδιοκτησίες είναι όλες μισθωμένες.
Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, «η συγκεκριμένη αγορά ικανοποιεί τα επενδυτικά κριτήρια της Εταιρείας μας καθώς αφορά πλήρως μισθωμένο ακίνητο σε κτίριο υψηλών προδιαγραφών που βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς γραφείων στο Μαρούσι». 

Σχόλια

σχόλια