Ξενοδοχειακές Επενδύσεις

Atlantica Dreams Resort & Spa στη Ρόδο: Ένας διαρκής διάλογος του νέου με το παλαιό, του σύγχρονου με το διατηρητέο… [pics]

kostal

Tο νέο Atlantica Dreams Resort & Spa κατασκευάστηκε σε παραθαλάσσιο γήπεδο στην περιοχή Κιοτάρι, στη νότια Ρόδο. Η αρχική πρόκληση του έργου, ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος για την παράλληλη εξυπηρέτηση τόσο των οικογενειών όσο και των ζευγαριών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Για λόγους οργάνωσης και λειτουργίας του συγκροτήματος, από τα πρώτα στάδια στο σχεδιασμό του, έγινε διαχωρισμός των χρηστών σε διακριτές ζώνες, ώστε να εξασφαλιστούν οι διαφορετικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Έτσι επιλέχθηκε να κατασκευαστούν διώροφες πτέρυγες υπνοδωματίων τύπου bungalows, που απορρέουν από ένα κεντρικό κτίριο, το οποίο έχει την μορφή ενός μεγάλου στεγάστρου κάτω από το οποίο διατάσσονται οι βασικές κοινόχρηστες λειτουργίες του συγκροτήματος.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Στην αρχική πολυπλοκότητα του θέματος, ήρθε να προστεθεί  μια ακόμη σημαντική παράμετρος, όταν κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών εκσκαφών στο γήπεδο αποκαλύφτηκε αρχαίος οικισμός και παλαιοχριστιανικές εκκλησίες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Ο διάλογος του νέου με το παλαιό, του σύγχρονου με το διατηρητέο, καθώς και η μετέπειτα συνύπαρξή τους, ήταν πλέον η νέα πρόκληση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχιτέκτονες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της επένδυσης.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Ο σχεδιασμός και η χάραξη των αρχικών αξόνων μεταβλήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων που διήρκησαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές, καθώς συνεχώς αποκαλύπτονταν νέα ευρήματα, τα οποία  αφενός επηρέαζαν την χωροθέτηση των κτιρίων ενώ παράλληλα γινόταν συστηματική προσπάθεια για την ανάδειξη τους.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Κυρίαρχα στοιχεία της σύνθεσης, υπήρξαν ο προσανατολισμός προς τη θάλασσα και τη θέα, η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών – εξ’ ου και η οδοντωτή διάταξη των κτιρίων με τα υπνοδωμάτια, η έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου δίνοντας τη δυνατότητα εκτόνωσης όλων των ισόγειων δωματίων σε κολυμβητικές δεξαμενές, και η δημιουργία ζωνών χρήσης ανάλογα με την κάθε ομάδα χρηστών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Με τις πτέρυγες των υπνοδωματίων αυτές οι ζώνες καθίστανται διακριτές, ενώ στους χώρους που σχηματίζονται ανάμεσά τους, και σε συνέχεια των χώρων του κεντρικού κτιρίου, διατάσσονται κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές με τους απαραίτητους χώρους για την λειτουργία τους.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Για την εξυπηρέτηση των συνολικά 850 ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο συγκρότημα έχουν δημιουργηθεί επτά διαφορετικά θεματικά εστιατόρια, (τρεις στο κεντρικό κτίριο και τέσσερις στις κοινόχρηστες πισίνες) οκτώ μπαρ, ημιυπαίθριο αμφιθέατρο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κλειστή κολυμβητική δεξαμενή, κέντρο αναζωογόνησης, γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, sports club, splash park, kids club.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Οι πιο οχλούσες λειτουργίες και δραστηριότητες βρίσκονται στην ζώνη του κεντρικού κτιρίου καθώς και πίσω από αυτό, διασφαλίζοντας έτσι ηρεμία και ιδιωτικότητα στις υπόλοιπες λειτουργίες.
Στόχος άλλωστε του έργου είναι, οι χρήστες του να βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες έχοντας τη δυνατότητα πολλών και διαφορετικών επιλογών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Photo © DRZ Photography – Christos Drazos


Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Atlantica Dreams Resort & Spa, Τοποθεσία: Ρόδος, Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Στατική Μελέτη: Κ. Μυλωνάς – Ι. Πριονάς & Συνεργάτες, Η/Μ Μελέτη – Επίβλεψη: ΤΕΚΕΜ ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί, Διαχείριση έργου: Φ&Κ Κυδωνιάτης & Συνεργάτες, Χρόνος μελέτης: Iανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2016, Χρόνος κατασκευής: Iανουάριος 2017 – Ιούνιος 2018, Κείμενο Παρουσίασης: Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης, Φωτογραφίες: DRZ Photography – Christos Drazos

Προμηθευτές ΈργουΧορηγοί Παρουσίασης:

Προμήθεια σιδηρού οπλισμού: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προμήθεια Κυβόλιθων: MELIS BLOCK, Κόλλες ΠλακιδίωνΤσιμεντοειδείς ΑρμόστοκοιΕποξειδικοί ΑρμόστοκοιΕπισκευαστικά ΥλικάΑυτοεπιπεδούμενο Τσιμεντοκονίαμα: NOVAMIX, Aντλίες κλιματισμούΠιεστικά συγκροτήματα παροχής νερού –  Πυροσβεστικά συγκροτήματαΥποβρύχιες αντλίες λυμάτων: GRUNDFOS, ΑποξηλώσειςΚατεδαφίσεις: KORDEX, Τσιμεντοκονίες Πισινών: ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Πισίνες – Water Park: OSMO POOLS, Επενδύσεις: CANEPLEX

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο ρόλος των συστημάτων αυτοματισμού στη διαχείριση ενέργειας των ξενοδοχείων

Η ιδέα ενός έξυπνου ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο σημαντικά “trends” στον τομέα της φιλοξενίας σήμερα. Στη νέα ξενοδοχειακή εποχή που η εμπειρία...

Εξασφαλίζοντας τον πλήρη ενεργειακό έλεγχο ενός κτηρίου με την χρήση συστημάτων BMS

Ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας στα κτήρια (Building Management Systems-BMS) αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου αισθητήρων, ενεργοποιητών, και ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών, που...

Η τεχνολογία των οπτικών ινών: Eφαρμογές και δυνατότητες

Στην καθημερινότητα μας πλέον διαπιστώνουμε ότι ο μέσος χρήστης online υπηρεσιών, είτε αυτές αφορούν την εργασία του, είτε την διασκέδαση του, χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα,...

Αρθρογραφία: Η σημασία της ενεργειακής διαχείρισης για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων

Διανύουμε μια περίοδο όπου η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας ακούγεται συνέχεια από όλο και περισσότερα χείλη. Ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του...

“Dexamenes Seaside Hotel”: The transformation of an old wine factory in Kourouta into a luxury place of calm, comfort and relaxation [pics]

K-STUDIO recently renovated an abandoned winery and distillery in the area of Kourouta and transformed it into a luxury place of calm, comfort and relaxation,...