Architectural Design © Tsolakis Architects

Η ανάπτυξη μεικτών χρήσεων του “Angelina Amusement Development Park” βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Άκρα στην Γκάνα και καλύπτει μια έκταση 6.000 στρεμμάτων στα προάστια του Aburi.

Architectural Design © Tsolakis Architects

Τα αρχέτυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που εντοπίστηκαν σε όλη την περιοχή της Γκάνας αποτέλεσαν την έμπνευση για την οργάνωση και χωροθέτηση των ενοτήτων της ανάπτυξης και γενικότερα επηρέασαν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Οι μονάδες στρογγυλής διατομής, η ομαδοποίησή τους γύρω από έναν κεντρικό χώρο με μία μόνο είσοδο και έξοδο, η περίφραξη γύρω από τις κτιριακές μονάδες αποτελούν μέρος της έρευνας, που τελικά παρήγαγε το masterplan.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Ο πυρήνας της ανάπτυξης αποτελείται από το κυκλικό κτίριο του εμπορικού κέντρου, το οποίο μορφολογικά συμβολίζει την πρωταρχική αρχιτεκτονική κυψέλη γύρω από την οποία είναι οργανωμένα τα πάντα: τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και τα μπαρ, το επιχειρηματικό κέντρο και οι απαραίτητες παροχές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Βασικό σημείο της ανάπτυξης αποτελεί ένα πάρκο ψυχαγωγίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει τεχνολογικά προηγμένα συστήματα γύρω από το χώρο της ψυχαγωγίας σε ένα οικογενειακό θεματικό πάρκο.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Η περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων χώρων συγκέντρωσης του κοινού βρίσκονται κοντά στο κέντρο της ανάπτυξης μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις και δεντροστοιχίες που ενισχύουν τη σκίαση των αξόνων κίνησης και βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Το γήπεδο γκολφ βρίσκεται στην κοιλάδα ανάμεσα σε δύο λόφους. Πρόκειται για επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών με παγίδες άμμου και στοιχεία νερού, ενώ το club house και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις εντάσσονται στους πρόποδες του λόφου.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα χρησιμεύει ως ορόσημο και σημείο προσανατολισμού για τον επισκέπτη, καθώς το πολυώροφο κτίριο βρίσκεται σε κεντρική υπερυψωμένη θέση και προσφέρει εξαιρετική θέα προς την υπόλοιπη ανάπτυξη.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Η χωροθέτηση των κατοικιών ακολουθεί το χωρικό μοντέλο της οργάνωσης γύρω από ένα κεντρικό κενό, όπως και τα άλλα μέρη της ανάπτυξης. Δύο «γειτονιές» δημιουργούνται στους δύο λόφους που περιβάλλουν την ανάπτυξη, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν ή να συρρικνωθούν ανάλογα με τη ζήτηση.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Στην κορυφή κάθε λόφου σχεδιάζονται πάρκα με κοινόχρηστες χρήσεις όπου οι κάτοικοι μπορούν να βρουν νηπιαγωγεία, σχολεία, χώρους συνάντησης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 7 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια.
Architectural Design © Tsolakis Architects

Στοιχεία & Συντελεστές Μελέτης:

Τίτλος: Angelina Amusement & Development Park – Ανάπτυξη μεικτών χρήσεων στη Γκάνα, Υπότιτλος: Πρώτο βραβείο σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό του Angelina amusement & development park στη Γκάνα, Τοποθεσία: Γκάνα, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Tsolakis Architects, Ειδική Σύμβουλος: Γιάννα Παυλίδου – Αποστολάκου (Αρχιτέκτων), Έτος Μελέτης: 2018, 3d Animation: RS Architecture + Design Studio

English Description – “Angelina Amusement & Development Park” / Mixed use Development in Ghana

The Angelina amusement development park is situated in the greater Accra region. It covers an area of 1,400 Acres on the outskirts of Aburi. The archetypes of traditional Ghanaian architecture are the inspiration for our Design Proposal.
Architectural Design © Tsolakis Architects

The round shaped units, their grouping around an atrium with only one entrance and exit, the fencing around the build entities have been part of our research that eventually produced the Master Plan Design. The development comprises an amusement park that combines the most advanced technological features together with a traditional Family Park.
Architectural Design © Tsolakis Architects

The core of the development is the commercial area. A circular building with a void in the middle symbolizes the primal architectural cell around which everything is organized: the shopping malls, the restaurants and bars, the business center and the basic amenities
Architectural Design © Tsolakis Architects

The area of the sports courts and all the athletic facilities, including the large arenas are placed close to the center of the development in a vibrant landscape with large green areas and tree shading that will enhance the microclimate of the site.
Architectural Design © Tsolakis Architects

The golf course is set on the valley between the two hills. It is an18-hole golf with sand traps and water features. The club house and all the facilities are situated at the foot of the hill.
Architectural Design © Tsolakis Architects

The hotel complex serves as a landmark, a visual icon for the visitors. The 15-storey building offers outstanding views to the rest of the site and far beyond. It serves as a point of orientation for the visitor.
Architectural Design © Tsolakis Architects

The housing follows the spatial model of organization around a central void, like the other parts of the development. Two neighborhoods- clusters are created in the two ‘hills’ that surround and oversee the ‘valley’ of public uses. On the top of each hill, parks with communal uses are designed.
Architectural Design © Tsolakis Architects

There, residents can find restaurants, kindergartens, schools, meeting spaces and other facilities. The project will be implemented in 4 phases that is expected to be completed within 7 years. The overall budget will be approximately 350 million dollars.

Facts & Credits:

Project Title: Angelina Amusement & Development Park – Mixed Use Development in Ghana, Project Subtitle: First prize in an international architectural competition for the design of the masterplan of the Angelina amusement & development park in Ghana, Location: Ghana, Architectural Design: Tsolakis Architects, Architect Consultant: Gianna Pavlidou – Apostolakou, Year: 2018, 3d Animation: RS Architecture + Design Studio
Video © RS Architecture + Design Studio