Ξενοδοχείο Europejski: Υαλοπίνακες με μεταξοτυπία

Το γυαλί αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά υλικά στα κτίρια με την τεχνολογία του ολοένα να εξελίσσεται, προκειμένου να εξυπηρετεί περισσότερες λειτουργίες.

Μέχρι σήμερα οι υαλοπίνακες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των κτιρίων για:
  • Θερμομόνωση
  • Μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας
  • Ασφάλεια και προστασία
  • Ηχομόνωση
  • Ιδιαίτερη αισθητική
Mastersoft υαλοπίνακας με μοτίβο στην επιφάνεια

Αρχικά, αναφορικά με τις ενεργειακές επιδόσεις, οι διπλές ή τριπλές υαλώσεις με lowe επίστρωση -γνωστή ως 2- εποχών στην αγορά- εξασφαλίζουν χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας Ug και συνεπώς, καλή θερμομόνωση τον χειμώνα.
Masterglass υαλοπίνακες με μοτίβα

Παράλληλα, οι υαλοπίνακες με solarcontrol επίστρωση -γνωστή ως 4-εποχών στην αγορά- εξασφαλίζουν χαμηλό ηλιακό συντελεστή και μείωση της εισερχόμενης θερμότητας από τον ήλιο το καλοκαίρι.
Sage Glass δυναμικός υαλοπίνακας

“Συνεπώς, οι υαλοπίνακες είναι σε θέση να προσφέρουν θερμική άνεση χειμώνα – καλοκαίρι, ανεξάρτητα από δύσκολους προσανατολισμούς, και ιδιαιτερότητες κλίματος της περιοχής”.

Saint-Gobain innovation Center, Herzogenrath, Germany, Glass dimensions 18 x 3.2

Πέρα από τις καλές ενεργειακές επιδόσεις, οι υαλοπίνακες μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση όπου σε περίπτωση πτώσης ανθρώπου, αυτός δεν κινδυνεύει να τραυματιστεί, αλλά και ασφάλεια από εξωτερικές επιβουλές, όπως αντιδιαρρηκτική προστασία, αντιβαλλιστική, κ.ο.κ.
Μεταφορά 18μ υαλοπίνακα

“Τέλος, οι υαλοπίνακες μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου, όσο και στο κέλυφος αυτού”.

Υαλοπίανκας με πλέγμα στο εσωτερικό – microshade

Εφόσον όλα αυτά έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εδραιωθεί πλέον στον κλάδο των κατασκευών, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι άλλο έχουν να προσφέρουν οι υαλοπίνακες στο κτίριο μελλοντικά.
Υάλωση με υψηλή περατότητα φωτός και χαμηλό ηλιακό συντελεστή (SGG COOL-LITE XTREME 60.28)

Μελετώντας τα πρόσφατα νέα και προϊόντα των εταιρειών παραγωγής γυαλιού, διαφαίνονται οι ακόλουθες τάσεις:
  1. Μεγάλες διαστάσεις υαλοπινάκων: Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ενιαίου φύλλου γυαλιού 18m x 3,2m.
  2. Δυναμική συμπεριφορά υαλοπινάκων: Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες ή την προτίμηση του χρήστη, οι υαλοπίνακες προσαρμόζουν τις ιδιότητές τους, όπως την περατότητα φωτός ή τη διαφάνεια.
  3. Προσαρμογή αισθητικού αποτελέσματος: Σήμερα συνδυάζεται υψηλή εξωτερική ανακλαστικότητα (όψη καθρέπτη) με υψηλή περατότητα φωτός και ουδετερότητα χρώματος. Επίσης, υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων για μεταξοτυπίες επάνω στον υαλοπίνακες, οι οποίες προσφέρουν ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας και διάχυση του φωτός.
  4. «Πράσινη» παραγωγή γυαλιού: Το γυαλί είναι ένα πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό και έπειτα από την ανακύκλωσή του επαναχρησιμοποείται ως πρώτη ύλη (cullet). Οι υαλοπίνακες διαθέτουν Δηλώσεις Περιβαλλοντικών Eπιδόσεων (EPD) και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην πιστοποίηση των κτιρίων βάσει των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Συντάκτρια:

Μαρία Στεφανούλη | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. | Εταιρεία ILICON Construction & Consulting