kostal

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά τη φυσική υπογραφή στον ηλεκτρονικό κόσμο. Θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας υπογραφή στα ηλεκτρονικά συστήματα e-Κτηματολόγιο και e-Άδειες.

Κύρια χαρακτηριστικά της ψηφιακής υπογραφής είναι:

  • Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
  • Είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος,
  • Δημιουργείται με κατάλληλα μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο (πχ συσκευή USB token).

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή

Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) περιγράφεται αναλυτικά εδώ. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται δωρεάν και έχουν τριετή διάρκεια.
Επιγραμματικά,  απαιτείται η προμήθεια μιας εγκεκριμένης συσκευής USB token, η υποβολή της αίτησης σας για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε Κ.Ε.Π. και τέλος η έκδοση του ψηφιακού σας πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ.
Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, το ψηφιακό σας πιστοποιητικό αποθηκεύεται στο USB token, με το οποίο μπορείτε πλέον να υπογράφετε ψηφιακά.
Συμπληρωματικά, απαιτείται η καταχώρησή του στο Τ.Ε.Ε. προκειμένου να συνδεθεί η ψηφιακή σας υπογραφή με την ιδιότητα του μηχανικού και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Κτηματολόγιο και e-Άδειες.

Πώς υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφα σας

Μετά την έκδοση του ψηφιακού σας πιστοποιητικού, τοποθετείτε το USB token στη θύρα του υπολογιστή σας ενώ επίσης χρησιμοποιείτε κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Acrobat Reader, Building Sign κλπ) για να τοποθετήσετε την ψηφιακή σας υπογραφή στο έγγραφο σας.
“Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το USB token σε οποιονδήποτε υπολογιστή θέλετε με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, αρκεί να έχετε εγκαταστήσει τους οδηγούς/drivers της συσκευής”.

Πότε χρειάζεστε την ψηφιακή υπογραφή

Για την ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο η χρήση ψηφιακής υπογραφής είναι ήδη υποχρεωτική από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ /48123 /6983 (1-8-2018) για την είσοδο μηχανικών ή νομικών προσώπων στο σύστημα e-Άδειες, απαιτείται προηγούμενα η έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού από το Τ.Ε.Ε. σε πιστοποιημένους χρήστες που διαθέτουν αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση (η ανάρτηση δηλαδή του ψηφιακού σας πιστοποιητικού στην ειδική σελίδα του Τ.Ε.Ε.).
Αναφορικά με την υπογραφή των εγγράφων που αναρτώνται στο σύστημα e-Άδειες, και μέχρι να γίνει υποχρεωτική η καθολική χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα (όπου απαιτείται), τα αρχεία μπορούν να υπογράφονται είτε ψηφιακά, είτε με ενσωματωμένη ως εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων μελών της Ομάδας του Έργου.
“Η διαδικασία απόκτηση ψηφιακής υπογραφής περνάει υποχρεωτικά από δύο διαδικτυακούς φορείς: α) Το Taxisnet, από το οποίο γίνεται η πιστοποίησή σας β) την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ μέσω της οποίας εκδίδονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Πολύ συχνά ένας από τους δύο φορείς έχει προβληματική λειτουργία, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πρέπει να αναβάλλεται, να διακόπτεται κλπ. Για αυτό το λόγο συνίσταται να ξεκινήσετε το συντομότερο τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής”.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Civiltech

Προμήθεια συσκευής token USB

Ως πρώτο βήμα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής είναι η προμήθεια του μέσου στο οποίο θα αποθηκευτεί το ψηφιακό πιστοποιητικό.
Η Civiltech μπορεί να σας προμηθεύσει το SafeNet eToken 5110 , μια συσκευή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) που έχει ελεγχθεί ότι λειτουργεί ικανοποιητικά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ. Επιπλέον, από τις δικές της δοκιμές σε χιλιάδες εγκαταστάσεις έχει μια εξαιρετική συμπεριφορά και οι οδηγοί (drivers) εγκαθίστανται πανεύκολα σε όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα (δεν είναι όλα τα token ίδια…).
Παρέχεται με τρία χρόνια εγγύηση κατασκευής και οδηγίες γραμμένες στα ελληνικά από τη Civiltech!
Με την αγορά του USB token από τη Civiltech, έχετε άμεσα πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη σελίδα, όπου βρίσκονται οι πιο πρόσφατοι οδηγοί (drivers), οδηγίες και άλλο υλικό που αφορά το αποθηκευτικό σας μέσο (αριθμοί σειράς κλπ). Έτσι είστε σίγουροι ότι θα βρίσκετε πάντα τις απαραίτητες πληροφορίες τη στιγμή που τις χρειάζεστε!
Μπορείτε να προμηθευτείτε το USB token με ή χωρίς υπηρεσίες υποστήριξης. Σε περίπτωση που προμηθευτείτε τη συσκευή χωρίς υποστήριξη, η εταιρεία σας αποστέλλει το token και αναλαμβάνετε εσείς τις υπόλοιπες διαδικασίες εγκατάστασης του πιστοποιητικού.

Προ-εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας (Windows 7, Internet Explorer 10) και εξειδικευμένες γνώσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστεί να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο υπολογιστής σας.  Σε περίπτωση που αποφασίσετε να προμηθευτείτε το USB token με υπηρεσίες προ-εγκατάστασης, η Civiltech αναλαμβάνει για σας να εγκαταστήσει το ψηφιακό σας πιστοποιητικό στη συσκευή και να σας την αποστείλει έτοιμη προς χρήση!
Τα οφέλη είναι πολλά. Δεν χρειάζεται να έχετε τον υπολογιστή της προδιαγραφής, δεν θέτετε τον υπολογιστή ή τα δεδομένα του σε κίνδυνο, και έχετε 100% εγγυημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαθέτοντας τον ελάχιστο χρόνο από μέρους σας.
Η προ-εγκατάσταση γίνεται με απόλυτη ασφάλεια με απομακρυσμένη σύνδεση σε ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ πρότυπους υπολογιστές, από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι στον δικό σας υπολογιστή, προκειμένου να έχετε τα παραπάνω οφέλη. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε τους κωδικούς σας στο Taxisnnet ή στο ΤΕΕ. Όλη η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, προκειμένου να έχετε μια 100% ψηφιακή εμπειρία!
Μετά την επιτυχημένη έκδοση του πιστοποιητικού, όλα τα στοιχεία αποθηκεύονται στην εξατομικευμένη σελίδα σας όπου μπορείτε να ανατρέξετε κάθε στιγμή.
“Ο ιστότοπος της Civiltech υπακούει σε σύγχρονα standards ασφαλείας (χρήση σε όλα τα βήματα https ασφαλών συνδέσεων κλπ). Επιπλέον η Civiltech εφαρμόζει πολιτικές απορρήτου σύμφωνα με  τον κανονισμό GDPR, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε θα τύχουν της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας και δεν θα κυκλοφορούν σε εξωτερικούς συνεργάτες, post-it κλπ”

Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής

Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και διανυσματικών αρχείων.
Η εφαρμογή Building Sign υποστηρίζει τη ψηφιακή υπογραφή αρχείων τύπου .pdf και  διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf, «με ένα κλικ», αυτοματοποιώντας τη διαδικασία υποβολής εγγράφων στο e-Άδειες και στο Κτηματολόγιο.
Διαθέτει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως αυτόματη διαχείριση πολλών USB token, έλεγχο υπογραφών που υπάρχουν σε ένα έγγραφο, μαζική υπογραφή εγγράφων σε προκαθορισμένη θέση κλπ. Επιπλέον το Building Sign- παράλληλα με την ψηφιακή υπογραφή – έχει τη δυνατότητα να «σφραγίζει» τα έγγραφα και τα σχέδια σας με την σφραγίδα μηχανικού. Το λογισμικό Building Sign συνεργάζεται με όλες τις εγκεκριμένες συσκευές USB token.
Με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις πρόσφατες οδηγίες του Τ.Ε.Ε. για τη ψηφιακή υπογραφή, η εταιρεία κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση της εφαρμογής Building Sign, με την οποία έχετε πλέον τη δυνατότητα όχι μόνο να υπογράφετε ψηφιακά έγγραφα τύπου . pdf  και .dxf, αλλά ταυτόχρονα να σφραγίζετε τα έγγραφα σας με την ηλεκτρονική σας σφραγίδα!

Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

Η Civiltech έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και ήδη περισσότεροι από χίλιοι μηχανικοί έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της.
Η εταιρεία συνιστά στους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή για το e-Άδειες και το e-Κτηματολόγιο, να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους.
Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από την ΑΠΕΔ (την οποία και χρησιμοποιεί και η Civiltech) για τη παροχή δωρεάν ψηφιακής υπογραφής, περνάει υποχρεωτικά μέσω των συστημάτων ΕΡΜΗΣ και Taxisnet που έχουν περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Η παραγγελία της ψηφιακής υπογραφής εκτελείται ηλεκτρονικά. Εάν επιθυμείτε ομαδικές προσφορά για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για οργανωμένα τεχνικά γραφεία ή συλλόγους, μπορείτε να στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο sales@civiltech.gr.

Επιμέλεια Παρουσίασης: CIVILTECH