Τη χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικό προϋπολογισμού 45.6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομίας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ υπέγραψε την ένταξη των πρώτων 14 νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ θα αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες κατά ΚΕΝΑΚ, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό έως 40% με επακόλουθη σημαντική μείωση του λειτουργικού τους κόστους, τη μείωση των εκπομπών του CO₂, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα πρώτα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ που εντάσσονται είναι: 

Νοσοκομείο Ε.Σ.Υ
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Χρηματοδότησης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2.460.439
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
3.850.000
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.571.400
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.000.000
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
4.450.000
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
1.956.720
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4.436.904
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ”ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ”
1.481.183
ΨΝΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
919.354
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
3.730.877
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΘΦΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
2.429.496
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΤ ΑΠ ΠΑΥΛΟΣ
4.215.842
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3.942.323
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΑΙΚΟ”
4.203.652
ΣΥΝΟΛΟ
45.648.190