Καλοκαιρινή Απεικόνιση, © Θεώνη Ζόμπολα
Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού βρίσκεται στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου. Εκτείνεται σε πάνω από 33.600 εκτάρια. Η περιοχή στο νότιο κομμάτι της συνδέεται με τον Πατραϊκό κόλπο ενώ στο βόρειο βρίσκεται η πόλη του Μεσολογγίου.
ΦΥΚΟ-κουλτουριστικά τοπία / Τοποθεσίες, © Θεώνη Ζόμπολα

Το Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους από το 1975  (GR2310001) (RSIS, 2017), το δίκτυο NATURA 2000 (GR2310002) και τη λίστα Montre από το 1990 ως μία οικολογικά σημαντική περιοχή σε κίνδυνο.
Στρατηγικός Χάρτης, © Θεώνη Ζόμπολα

Αρχικά δημιουργήθηκε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την αποκατάσταση οικολογικών καταστροφών, την εισαγωγή τουριστικών υποδομών αλλά και την σύνδεση του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών μέσω νερού για όλη την έκταση του Εθνικού πάρκου.
Master Plan, © Θεώνη Ζόμπολα

Στη συνέχεια η πρόταση επικεντρώνεται στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας η οποία βρίσκεται ανατολικά της περιοχής μελέτης. Η περιοχή αυτή είναι αρκετά πολύπλοκή.
Στο βόρειο κομμάτι της βρίσκεται η πόλη του Μεσολογγίου, της οποίας τα λήμματα καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα, στα ανατολικά βρίσκονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, των οποίων τα νερά αποστραγγίζονται στη λιμνοθάλασσα, ενώ βόρεια και δυτικά αυτής έχει δημιουργηθεί η κοινότητα της Τουρλίδας, αποτελούμενη από παράνομες πασσαλόπηκτες παραθεριστικές κατοικίες, τις πελάδες.

“Η παρούσα διπλωματική εργασία της Θεώνης Ζόμπολα µε θέµα τη Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισµό της Biennial Αρχιτεκτονικής τοπίου της Βαρκελώνης”.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 η περιοχή υπέστη σημαντικές αλλαγές όπως είναι η δημιουργία του καναλιού της Κλείσοβας, όπου καταλήγει το αρδευτικό σύστημα των γειτονικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, η δημιουργία του λιμανιού, του δρόμου και του νησιού της Τουρλίδας που την απομόνωσαν μερικώς από την υπόλοιπη λιμνοθάλασσα.
Τέλος δημιουργήθηκαν τα αναχώματα εντός της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας τα οποία αλλοίωσαν τις τιμές αλατότητάς της και επηρέασαν τις διαφορές της παλίρροιας.
Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Το συγκεκριμένο project στοχεύει στην εισαγωγή μιας νέας κουλτούρας και οικονομικής πηγής για την πόλη του Μεσολογγίου και των γύρω περιοχών, τα οποία έχουν σχέση με την άλγη.
Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Η άλγη είναι δυνατόν να αναπτυχθεί και να επιβιώσει σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες αλατότητας που υπάρχουν στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και συνδέεται επίσης και με την κύρια τωρινή πηγή οικονομίας της περιοχής που είναι το ψάρεμα.
Καλοκαιρινή Απεικόνιση / Χειμερινή Απεικόνιση, © Θεώνη Ζόμπολα

Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Επίσης, η αξία της αναγνωρίζεται παγκόσμια τόσο για την οικολογική της αξία, παραγάγει το 70% του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, αλλά επίσης και για την βιωσιμότητά του ως υλικό κατασκευής, τη διατροφική του αξία ως τροφή και την οικονομική του αξία ως κρίκος της τροφικής αλυσίδας, βιολογικό λίπασμα κτλ.
Καλοκαιρινή Απεικόνιση, © Θεώνη Ζόμπολα

Προοπτική Τομή, © Θεώνη Ζόμπολα

Τα ΦΥΚΟ-κουλτουριστικά τοπία εξερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άλγη σε έξι (6) διαφορετικές κλίμακες, σε έξι (6) περιοχές γύρω από την λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, από την παγκόσμια κλίμακα ως καθαριστικό της ατμόσφαιρας ως την κλίμακα 1:1 της αισθητικής αξίας της άλγης.
ΦΥΚΟ-κουλτουριστικά τοπία / Προοπτικό, © Θεώνη Ζόμπολα

Στοιχεία & Συντελεστές Διπλωματικής Εργασίας:

Τίτλος Εργασίας: ΦΥΚΟ-κουλτουριστικά τοπία – Οδεύοντας προς μία φυκοκουλτούρα; 6 x ιστορίες – 6 x κλίμακες – 6 x τοπία, Τοποθεσία: Μεσολόγγι – Ελλάδα, Υπεύθυνη εργασίας: Θεώνη Ζόμπολα, Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Anna Rhodes – Liza Mackenzie, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: University of EdinburghEdinburgh College of ArtsEdinburgh School of Architecture and Landscape Architecture