Στη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης ομάδας εργασίας σχετικά με την αναγνώριση οδών εκτός σχεδίου, προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Αναλυτικότερα, η απόφαση αυτή αφορά στην επίλυση των θεμάτων που έχουν ανακύψει μετά από σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν διοικητικές πράξεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Τι αναφέρει η απόφαση:

«Συγκροτούμε ομάδα εργασίας με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που έχουν ανακύψει μετά από σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν διοικητικές πράξεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι:

  1. η μελέτη/διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για την αναγνώριση οδών εκτός σχεδίου.
  2. η εισήγηση των απαραίτητων ενεργειών ή/και νομοθετικών διατάξεων σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αναγνώριση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας θα προσδιοριστεί λεπτομερέστερα μετά τη μελέτη των πάρα πάνω και των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί και τεθεί υπόψη των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας.

Η ομάδα εργασίας είναι εξαμελής και σε αυτήν συμμετέχουν:

  1. Από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ο κ. Θεοδόσιος Ψυχογιός, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό, Προϊστάμενος της Δ/νσης και η κα Γεωργία Σπηλιοπούλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό.
  2. Από τη Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, ο κ. Νικόλαος Μπίας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης και η κα Ελένη Κουρή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό.
  3. Από τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών, ο κ. Σταύρος Παυλόπουλος, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό, Προϊστάμενος της Δ/νσης και η κα Έλλη Κρασσοπούλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β’ Βαθμό.
Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από συνεννόηση των μελών της, στα γραφεία του ΥΠΕΝ, Αμαλιάδος 17 και είναι μη αμειβόμενη. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η ομάδα εργασίας δύναται να συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Το έργο της Ομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2018».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ