Ομάδα μελέτης: topio7 architects (Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) - Common Space (Δημήτρης Πούλιος), Τρισδιάστατη απεικόνιση © Βασίλης Τσεσμετζής
EUROPA

Η πρόταση «τοπιο_ραφές», του αρχιτεκτονικού γραφείου topio7 architects και του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πούλιου, απέσπασε το Β’ βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με τίτλο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης της Κατερίνης».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού ήταν η ανάπλαση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων που αποτελεί την καρδιά του κοινωνικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Κατερίνης.
Η πρόταση «τοπιο_ραφές» αποσκοπεί στην δημιουργία ενός σύγχρονου δημοσίου χώρου που διέπεται από χωρική συνέχεια, έχει βιοκλιματικό – οικολογικό χαρακτήρα, κοινωνική διάσταση με ποικιλία χρήσεων και δράσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τοπικής ταυτότητας για την πόλη της Κατερίνης.
Ομάδα μελέτης: topio7 architects (Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) – Common Space (Δημήτρης Πούλιος), Τρισδιάστατη απεικόνιση © Βασίλης Τσεσμετζής

“Η ιδέα προέρχεται από τη γραμμικότητα του πεζοδρόμου και τη χρήση του ως ενεργό αστικό πέρασμα της πόλης”.

Η πρόταση επανερμηνεύοντας τη δυναμική των αξόνων, προτείνει ένα ροΐκό πεδίο διελεύσεων, όπου συνυπάρχουν ισότιμα αστικά και τοπιακά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ως ένα νέο υβριδικού τύπου habitat αστικής τοπιακής συρραφής.

“Προτείνεται μια ενιαία αντιμετώπιση του δαπέδου ως μια επιδερμίδα που αποτελεί ένα συνεχές αντιληπτικά χαλί που ρέει σε όλο το δίκτυο”.

Αποδομήσεις της επιδερμίδας αυτής, μεταγλωττίζονται σε αποκαλύψεις φυσικού εδάφους – ραφές φύσης με στοιχεία αφήγησης του Πιέριου τοπίου.
Ομάδα μελέτης: topio7 architects (Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) – Common Space (Δημήτρης Πούλιος), Τρισδιάστατη απεικόνιση © Βασίλης Τσεσμετζής

Το λεξιλόγιο της νέας αυτής αστικής επιδερμίδας ρέει στο χώρο και οργανώνεται με σαφήνεια και καθαρή γεωμετρία σε ορθοκανονικά διαμήκη σχήματα, τις λεγόμενες «τοπιο_ραφές».

“Πρόκειται για διαμήκεις κήπους – πράσινα δωμάτια που δημιουργούν μικροτοπία στάσης”.

Οι θύλακες αυτοί έχουν τη μορφή μικρών πάρκων με ενδημικά είδη και γραμμικές δενδροστοιχίες, χώρων στάσης με στοιχεία νερού ή παιδότοπων. Τα Πιέρια όρη και το τοπίο τους (φυσικό και ηχητικό τοπίο νερού), αποτελούν την πηγή έμπνευσης των διαμορφώσεων αυτών, ως κυρίαρχη αναφορά στην τοπιακή ταυτότητα της περιοχής.
Στην βιοκλιματική αναβάθμιση του συνόλου του χώρου συμβάλλουν και οι πράσινες όψεις με αναρριχητικά φυτά σε επιλεγμένα κτίρια και η οργάνωση συστήματος στεγάστρων σε περιοχές με χρήση αναψυχής.

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: τοπιο_ραφές, Διαγωνισμός: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης της Κατερίνης», Τοποθεσία: Κατερίνη, Διοργάνωση: Δήμος Κατερίνης, Διάκριση: Β’ βραβείο (Δεν δόθηκε άλλο βραβείο), Ομάδα μελέτης: topio7 architects (Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης / Αρχιτέκτονες – Αρχιτέκτονες τοπίου) – Common Space (Δημήτρης Πούλιος/ Αρχιτέκτονας), Εξωτερικοί συνεργάτες – 3d Model / Rendering: Βασίλης Τσεσμετζής (Αρχιτέκτονας), Επιφάνεια: 18.500 m², Έτος: 2019

English description: “landscape_stiches” | Proposal by topio7 architects & architect Dimitris Poulios, which won the 2nd prize at the Architectural Ideas Competition for the Regeneration of the pedestrian network of the city of Katerini, Greece

The subject of the Competition was to express ideas for the pavement network of the city of Katerini social and commercial center.
Master plan, © topio7 architects (Katerina Andritsou – Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis) – Common Space (Dimitris Poulios)

The project “landscape_stitches” aims to create a contemporary public space that is spatially integrated, has a bioclimatic-ecological character, a social dimension and a variety of uses and actions, contributing to the formation of a local identity for the city.

“The idea comes from the linearity of the pedestrian area and its use as an active urban passage of the city”.

By reinterpreting the dynamics of the axes the project proposes a fluid field of crossings, where urban and landscape bioclimatic features coexist as a new hybrid urban habitat.
Bird’s eye, © topio7 architects (Katerina Andritsou – Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis) – Common Space (Dimitris Poulios)

The paving is treated as a single unitarian skin with elements of the Pierian landscape. It forms a unified urban carpet that is flowing throughout the whole pavement network.

“The new pattern is organized by landscape weaves that flow into space and are organized in orthogonal longitudinal shapes, the so-called ‘landscape stictches’”.

These are longitudinal small gardens that function as small urban parks with endemic species, green rooms that create rest areas with water elements and playgrounds. The Pierian Mountains and their landscape as a dominant landscape reference are the source of inspiration for these small landscapes.
Sections, © topio7 architects (Katerina Andritsou – Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis) – Common Space (Dimitris Poulios)

Additional elements of the bioclimatic upgrading are the green facades with creepers applied to selected surrounding buildings, as well as the organization of canopy system for the recreational areas.

Facts & Credits:

Project title: landscape_stiches, Competition: Architectural Ideas Competition for the “Regeneration of the pedestrian network of the city of Katerini – Macedonia region”, Location: Katerini – Macedonia Region – Greece, Client – Organization: Municipality of Katerini, Award: 2nd prize (no other prizes were awarded), Design team: topio7 architects (Katerina Andritsou – Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis / Architects – Landscape architects) – Common Space (Dimitris Poulios / Architect), Collaborators / 3d Model – Rendering: Vasilis Tsesmetzis (Architect), Area: 18.500 m², Year: 2019