Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης
Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό των νέων γραφείων της  εταιρείας Sentio Solutions σε έναν χώρο 250 τ.μ. Βασικό στόχο της πρότασης αποτελεί η δημιουργία ενός συνόλου ικανού να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη, μιας startup εταιρείας, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εργαζόμενων. Για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ του δυναμικού της εταιρείας και των πολλαπλών ομάδων που την απαρτίζουν επικράτησε η ιδέα της ανοιχτής κάτοψης.
Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Εισερχόμενος συναντά κανείς τους χώρους αναμονής και υποδοχής. Κεντρικά, αναπτύσσεται ο κύριος εργασιακός χώρος με διάταξη που προάγει τον διάλογο και την συνεργασία και στη συνέχεια εντοπίζεται η ομάδα των τεχνικών σε απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες με μεγάλες ραφαρίες, πάγκους εργασίας και ιδιωτικότητα.
Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Στις παρειές του χώρου, τοποθετούνται χρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις ησυχίας και ιδιωτικότητας όπως οι χώροι συνεδριάσεων, ο χώρος κουζίνας, φαγητού και δύο phone booths.
Οι χώροι συνεδριάσεων είναι περιοχές ικανές να φιλοξενήσουν τις ημερήσιες συναντήσεις, κλειστοί με γυάλινα πετάσματα που υποστηρίζουν την ταυτότητα μιας crystal clear εταιρείας με αισθητή την διάθεση της απόλυτης διαφάνειας. Ο χώρος τραπεζαρίας – φαγητού φιλοξενεί τους χρήστες κατά τη διάρκεια του γεύματος προκειμένου να συζητήσουν και να ξεφύγουν στιγμιαία από τους ρυθμούς της δουλειάς.
Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Δύο κλειστά, ηχομονωμένα booths προσφέρονται για απομόνωση και τηλεδιασκέψεις με την απαραίτητη ηρεμία.
Βασική επιδίωξη της πρότασης είναι η δημιουργία χώρων με υψηλή αισθητική και ποιότητα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων και ευχάριστη παραμονή των επισκεπτών.
Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Στον χώρο της υποδοχής καθίσταται ευδιάκριτη η ταυτότητα της εταιρείας στον επισκέπτη με τα κατάλληλα χρώματα και το λογότυπο σε πρώτο πλάνο. Στο χώρο εργασίας παρεμβάλλονται ελαφριά, διάτρητα διαχωριστικά που ταυτόχρονα υποδιαιρούν τις ξεχωριστές ομάδες (developers, customers service κλπ) και κρατούν τον χώρο ενιαίο.
Οι κατασκευές αυτές εμπλουτίζονται με κισσούς και άλλα φυτά με στόχο τη δημιουργία ποιοτικού μικροκλίματος. Στην ίδια φιλοσοφία ένας κάθετος πράσινος τοίχος καταλαμβάνει έναν ολόκληρο τοίχο στον χώρο της τραπεζαρίας.
Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Τέλος, μία διάτρητη κατασκευή από τσόχα παρεμβάλλεται μεταξύ του χώρου αναμονής και εργασίας και χρησιμεύει σαν οπτικό και ηχητικό όριο. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένα iconic structure που σε συνδυασμό με τον πράσινο κάθετο τοίχο και τα εταιρικά χρώματα προδίδουν στο σύνολο ζωντάνια και φρεσκάδα, έννοιες εφάμιλλες της φιλοσοφίας και των αρχών μιας τέτοιας εταιρίας.

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Γραφεία Sentio Solutions – Feel wristband, Τοποθεσία: Κατεχάκη – Αθήνα – Ελλάδα, Σχεδιασμός & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Εμβαδόν: 250 m², Κείμενο Παρουσίασης: A+M architecture plus mechanical engineering, Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθης

English Description: New offices of Sentio Solutions in Athens, Greece, designed and constructed by A+M architecture plus mechanical engineering

The study concerns the design of the new offices of Sentio Solutions in an area of ​​250 square meters. The proposal’s main goal is the creation of a space adjacent to the needs of the customer, a startup company, whose main feature is cooperation and interplay among employees. In order to facilitate communication between company’s various teams and multiple groups, the concept of open plan has prevailed.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

When entering the space, one meets waiting and reception areas. Following, we have the development of the main workspace, in a way that promotes dialogue and collaboration, while to the back, we have the team of technicians, away from the rest of the groups, with large rafts and workbenches.
Αt the ends of the space, architects have placed uses that require privacy and quietness, such as meeting rooms, kitchen and dining area and two booths. Meeting rooms are enclosed within glass panels, promote absolute transparency and host everyday meetings.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Dining area serves as a relaxation space so employees can enjoy their meal and two fully closed, soundproof booths are offered for teleconferencing.
The design’s primary goal is the creation of a space with high aesthetics and exceptional quality that improve everyday conditions for the employees and the pleasant stay of the visitors. In the reception area the appropriate colors and the logo of the company stand up to remind the visitor where he is.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Lightweight, perforated partitions inserted at the workplace, subdivide the separate groups (developers, customers service, etc.) and at the same time keep the space unified. These structures are enriched with ivy and other plants to create a quality microclimate.
Plan, © A+M architecture plus mechanical engineering

In the same sense a vertical green wall occupies a whole wall in the dining area. At last but not least, a perforated felt construction interposed between the waiting and work area serves as a visual and audible limit.
Axonometric, © A+M architecture plus mechanical engineering

At the same time, it functions as an iconic structure that combined with the green vertical wall and the corporate colors, betray all the liveliness and freshness, concepts similar to the philosophy and principles of such a company.

Facts & Credits:

Project: New offices of Sentio Solutions, Location: Katechaki – Athens – Greece, Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Size: 250 sqm, Text Description: A+M architecture plus mechanical engineering, Photography: Dimitris Kleanthis