Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Ο υπό μελέτη χώρος (συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.) εντοπίζεται σε τυπικό κτίριο γραφείων, πλησίον της Λεωφόρου Κηφισίας στην περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής.

Βασικό ζητούμενο της μελέτης αποτέλεσε η αναμόρφωση τόσο της λειτουργικής δομής, όσο και της αισθητικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος με στόχο τον επανασχεδιασμό ενός συνόλου ικανού να καλύψει τις ανάγκες του νέου χρήστη.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Προς αυτή την κατεύθυνση, επαναπροσδιορίστηκε η χωρική οργάνωση των χρήσεων – με στόχο την εξυπηρέτηση του νέου χαρακτήρα των γραφείων”.

Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Απόδοση των απαραίτητων μεγεθών σε κάθε ενότητα (περιοχές κίνησης, εργασίας, συναντήσεων, βοηθητικοί χώροι κτλ.), ενοποίηση χρήσεων με βάση τον χαρακτήρα της εταιρείας και βέλτιστη εκμετάλλευση των προσφερόμενων χώρων αποτέλεσαν τις βασικές γραμμές σχεδιασμού.
Συγκεκριμένα, ο χώρος της υποδοχής καλωσορίζει τον επισκέπτη ή χρήστη στην εταιρεία, και με μία καθαρή διαδρομή τον εισάγει στο χώρο περνώντας μέσα από τον ανοιχτό χώρο εργασίας (open plan κάτοψη) και τον οδηγεί στους πιο ήσυχους χώρους των executives και του κεντρικού χώρου συνάντησης (κλειστές).
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Σε δεύτερο πλάνο και σε μία λιγότερο ανοιχτή ενότητα τοποθετούνται δευτερεύουσες, βοηθητικές χρήσεις όπως μικρότερες αίθουσες συμβουλίων, υγροί χώροι και χώροι φαγητού και αποθήκευσης.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Με γνώμονα την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας και τη δημιουργία ενός ευχάριστου συνόλου που βελτιώνει τη παραμονή του χρήστη, καλλιεργεί κλίμα ευφορίας και αυξάνει την παραγωγικότητα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υλικότητα, το φωτισμό και την επίπλωση.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Στο χώρο υποδοχής και εργασίας έπιπλα σε λιτές γραμμές, δάπεδα σε ουδέτερα χρώματα, κρυφοί φωτισμοί, πράσινα στοιχεία συνθέτουν εικόνες ηρεμίας.

Διακοσμητικά στοιχεία – όπως ελαφριά διαχωριστικά (τσόχινη κουρτίνα), αυτοκόλλητες παραστάσεις, μεταλλικές σύνθετες κατασκευές, κρεμαστή φύτευση από πλαίσια οροφής, επιδαπέδιες ζαρντινιέρες με χαμηλή φύτευση – λειτουργούν αμφίσημα και δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα, προβάλλουν την εταιρική ταυτότητα, υποδιαιρούν τις χρήσεις, προσφέρουν απαραίτητη ηχοαπορρόφηση και εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες μικρών συναντήσεων.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Οι κλειστοί διευθυντικοί χώροι επενδύονται με βυνιλικά δάπεδα σε απόδοση φυσικού δρυ και διακοσμητικά τρισδιάστατα στοιχεία στις κάθετες επιφάνειες”.

Οθόνες προβολής και συχνές εστίες συναντήσεων εισάγονται σε κάθε χώρο προκειμένου να εξυπηρετούν τις καθημερινές ενημερώσεις. Διάτρητα μεταλλικά ή πλήρη γυάλινα διαχωριστικά τοποθετούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε στελέχους σε απομόνωση και ιδιωτικότητα.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Στους χώρους των συνελεύσεων η ένταση ανεβαίνει με την εμφάνιση χρωμάτων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες”.

Ζωηρά κόκκινα, κίτρινα και πράσινα βυνιλικά δάπεδα που χρωματικά αδιάκοπτα αναπτύσσονται κατά μήκος των κάθετων επιφανειών δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα στον κάθε χώρο.
Τέλος, ο φωτισμός αλλού έμμεσος και ατμοσφαιρικός (κρυφός γραμμικός) αλλού άμεσος (pl) ή θεματικός (wc) καθοδηγούν, σηματοδοτούν το χώρο δίνοντας του ταυτότητα και επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί ανά πάσα στιγμή το κλίμα που επιθυμεί.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Τίτλος έργου: Γραφειακοί χώροι εταιρείας Koolmetrix, Τύπος έργου: Ανακαίνιση υφιστάμενου επαγγελματικού χώρου, Τοποθεσία: ΧαλάνδριΑθήναΕλλάδα, Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Έκταση: 300 m², Κείμενο Παρουσίασης: A+M architecture plus mechanical engineering, Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθης

Προμηθευτές:

Είδη υγιεινής: PORCELANA, Έπιπλα: STATUS OFFICE, ΗλεκτρολογικόΔιακοπτικό υλικόΦωτισμός: LUMINART ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Ε., Συστήματα κλιματισμού: DAIKIN, Τεχνητή Φύτευση: SPACE GREEN, Δάπεδα: ASSET OFFICE INTERIORS, Διαχωριστικά συστήματα: ALDECO

English description: Koolmetrix offices in the area of ​​Chalandri in Athens, Greece, renovated by A+M architecture plus mechanical engineering

The space under study (total area of ​​300 sqm) is located in a typical office building, near Kifissias Avenue in Chalandri Attiki. The main request of the new company was the redefinition of both functional structure and aesthetic upgrade within the aim of rebuilding a modern environment capable of meeting the needs of the new user.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Towards this goal, the spatial organization has been redefined to serve the new character of the offices”.

Τhe key lines of the design was the recalculation of given spaces (reception, movement areas, working and meetings rooms, auxiliary spaces, etc.), the intertwining of uses and optimization of the space provided.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

More specifically, the reception area welcomes the visitor / user to the company and with a clear path enters him through the open plan working space.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

On the one side the path ends up to the quiet spaces of the main meeting room and the executives. On the other side all secondary, auxiliary uses such as small boardrooms, WC, eating and storage areas can be found.
With a view to enhancing the aesthetics and creating a pleasant set that improves user’s stay, cultivates a climate of euphoria and increases productivity, particular emphasis was given on materiality, lighting and furnishing of the space.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

“In the reception and working area furniture in minimal lines, flooring in neutral colors, hidden lighting and green elements compose an environment of tranquility”.

Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Decorative elements – such as lightweight curtains, wall mounted representations, metal constructions, hanging foliage from ceiling frames, create an atmosphere of comfort, project company’s identity, divide uses discretely, help sound absorption and cater daily needs.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

“Executive spaces are coated with vinyl flooring in natural oak and decorative three dimensional elements on vertical surfaces”.

Projection screens and small meeting tables are inserted in each room to serve daily meeting updates. Metal or crystal partitions enclose founder’s areas according to isolation and privacy requirements.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

“Meeting rooms are coated with bold colors on both horizontal and vertical surfaces”.

Vivid reds, yellows and green vinyl floors that continue on walls contribute to the rooms’ brightness and character.
Plan, © A+M architecture plus mechanical engineering

Last but not least, special attention has been given to lighting which in some cases is atmospherical (hidden linear lights) and in other efficient (direct pl) or even iconic (w.c). In all cases, lighting elements guide the visitor, attribute to the space’s identity and allow the user to create the desired atmosphere.
Axonometric, © A+M architecture plus mechanical engineering

Facts & Credits:

Project Title: Koolmetrix Offices, Project Type: Renovation, Location: Chalandri – Athens – Greece, Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Area: 300 sq.m, Text Description: A+M architecture plus mechanical engineering, Photography: Dimitris Kleanthis

Suppliers:

Sanitary ware: PORCELANA, Furnishing: STATUS OFFICE, Electrical supplies – Lighting: LUMINART ANTONIADIS SA, Air Conditioning systems: DAIKIN, Artificial Planting: SPACE GREEN, Floors: ASSET OFFICE INTERIORS, Partition systems: ALDECO