Στην επικύρωση του ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων, μέσω του οποίου στοχεύει σε εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικών πόρων αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής, κ. Παναγιώτης Νάνος, αναφερόμενος στη συνέχεια και στις κινήσεις για το Γενικό Νοσοκομείο.

Το σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΠΓΝΛ

Το σχέδιο παρεμβάσεων, περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ψύξης από την ηλιακή ενέργεια, την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών με αντίστοιχα νέας τεχνολογίας LED και την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του νοσοκομείου (Building Energy Management System).
Σύμφωνα με τον κ. Νάνο, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θα είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα, το οποίο θα εγκαταστήσει σύστημα ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώνεται από το ίδιο το νοσοκομείο, μειώνοντας σημαντικά την ζήτηση ενέργειας από τη ΔΕΗ. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το νοσοκομείο θα είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιούν την ενέργεια του ήλιου για να ψύχουν τους χώρους του νοσοκομείου».
Μάλιστα τόνισε ότι: «Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο θα ακολουθήσει, πριν και πάνω απ’ όλα τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές, οι οποίες επιτάσσουν την πρότερη λήψη μέτρων «ενεργειακού νοικοκυρέματος, όπως παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων λαμπτήρων με αντίστοιχους σύγχρονης τεχνολογίας LED.
Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα αναβαθμίσει σημαντικά την ενεργειακή κατηγορία του νοσοκομείου από την Δ’ κατηγορία που είναι σήμερα, στην Β’ ενεργειακή κατηγορία σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Η συγκεκριμένη αναβάθμιση αποτελεί επίτευγμα για ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο όπως το δικό μας. Αξίζει να σας αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά μεγέθη για να κατανοήσετε το μέγεθος της παρέμβασης.
Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που θα επιτευχθεί μετά την υλοποίηση του σχεδίου, ξεπερνά το 47% σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Με άλλα λόγια το νοσοκομείο θα έχει ανάγκη τη μισή σχεδόν ενέργεια. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των λειτουργικών εξόδων του νοσοκομείου πάνω από 600.000€ το χρόνο. Τα χρήματα αυτά που θα εξοικονομηθούν, θα μπορούν να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων λόγω της μείωσης της πρωτογενούς ενέργειας, οι οποίοι υπολογίζονται σε 9.580 tn CO², βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική συμπεριφορά του νοσοκομείου, καθώς ουσιαστικά μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα «πράσινο» νοσοκομείο».
Το σχέδιο των παρεμβάσεων είναι το αποτέλεσμα ενεργειακού ελέγχου που διενεργήθηκε, από την εταιρία Ενεργειακές Τεχνολογίες, η οποία αποτελεί τον ενεργειακό του σύμβουλο του νοσοκομείου. Ο προϋπολογισμός του, ανέρχεται σε 4.000.000€ και το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, θα το υποβάλει για χρηματοδότηση την ερχόμενη εβδομάδα, σε ειδικό για νοσοκομειακές μονάδες πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πρόκληση 10.4c.15.1-2)».
Από την άλλη, το σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ περιλαμβάνει:
α) Επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος του κτιρίου σε δύο επίπεδα, με τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με σύγχρονα και με διπλά τζάμια.
β) Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων από τύπου φθορισμού με τύπου LED ίδιου τύπου, ώστε να μην απαιτηθεί η αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού όπου είναι τεχνικά εφικτό. Με αυτή την επέμβαση παρατηρούμε μια τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού.
γ) Εγκατάσταση ενός συστήματος παραγωγής ΖΝΧ με άμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε συνδυασμό με μια αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης με συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 168,00 τ.μ. επιλεκτικού τύπου, δεξαμενές αποθήκευσης νερού 3000 lt το καθένα. Με αυτή την επέμβαση παρατηρούμε μία τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της παραγωγής ΖΝΧ αφού ένα μεγάλο μέρος των αναγκών θα καλύπτεται από την ηλιακή ενέργεια.
δ) Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Α+ και υποχρεωτικά τεχνολογίας μεταβλητών στροφών (inverter)
«Το κόστος της προτεινόμενης επένδυσης ανέρχεται στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ και οδηγεί από την ενεργειακή κλάση Ε στην Β. Πέραν της μείωσης του ενεργειακού κόστους, Το Γενικό Νοσοκομείο ουσιαστικά θα ανακαινιστεί, παρέμβαση για την οποία υπάρχει αδήριτη ανάγκη», όπως σημείωσε ο κ. Νάνος. Το έργο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ενεργειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο θα διαθέτει 20 εκατ. ευρώ για τα δημόσια κτίρια.

Πηγή: thessaliatv.gr

Σχόλια

σχόλια