Κι επισήμως στο ΦΕΚ βρίσκεται πλέον όλο το επενδυτικό σχέδιο για τον νέο Αστέρα Βουλιαγμένης που περιλαμβάνει όλα τα βήματα για την ανακαίνιση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των κατοικιών, τη φύτευση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την προστασία των αρχαιοτήτων εντός της έκτασης.

Στην απόφαση με την οποία εγκρίνεται η «χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου “Αστέρας Βουλιαγμένης” στη Βουλιαγμένη Αττικής», πέραν των μικροαλλαγών ως προς τους χώρους των δύο ξενοδοχείων «Αρίων» και «Ναυσικά» με δόμηση αντίστοιχα έως 14.918 τ.μ. και 18.323 τ.μ., επιβάλλεται, για την κατασκευή των κατοικιών, η προηγούμενη ολική ή μερική κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου «Αφροδίτη» (σ.σ. σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται η κατεδάφιση του ξενοδοχείου «Αφροδίτη» καθώς και του κτιρίου «Εννέα Μούσες»).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο 2 για τα χωροθετούμενα έργα, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις για την κατοικία (Ζώνη ΙΙΙΒ) προβλέπεται να ανεγερθούν μέχρι δεκαπέντε 15 κατοικίες στο σύνολο, σε δεκατρείς κατά μέγιστο κτιριακές μονάδες, με μέγιστη συνολική δόμηση 15.000 τ.μ., μέγιστη κάλυψη 8.000 τ.μ., μέγιστο ύψος τα 7,50 μ., επιβάλλεται επίσης η φύτευση σε ποσοστό τουλάχιστον 75% της μη καλυπτόμενης επιφάνειας εντός της συγκεκριμένης ζώνης, ενώ επιτρέπεται και η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών.
Στη ζώνη (Zώνη ΙΙΙΑ) η οποία περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία, τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και τα bungalows επιτρέπεται η ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός των υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων, η αναδιαρρύθμισή τους, η αλλαγή των όψεων, η συντήρηση – επισκευή τους, η αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.
Εντός των Π.ΑΝ. επιτρέπονται προσθήκες και αλλαγές των συνοδών χρήσεων των υφισταμένων κτιρίων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται επίσης η αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η νομιμοποίηση κατασκευών, η αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του δικτύου μονοπατιών καθώς και των χώρων στάθμευσης.
Εντός της ζώνης, η οποία χαρακτήριζεται ως Ζώνη Α’ Απολύτης Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, επιφάνειας 10.256 τ.μ. απαγορεύεται η δόμηση και επιβάλλεται να εκπονηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων και να υποβληθεί μελέτη προς έγκριση στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ, μελέτη συντήρησης και ανάδειξης των αρχαίων καταλοίπων εντός των Ζωνών Α1 και Α2 Απολύτου Προστασίας, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου τους, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και πρόβλεψη για ενοποίηση των δύο επιμέρους αρχαιολογικών χώρων (Απόλλωνα Ζωστήρα και πρωτοελλαδικού οικισμού) μέσω διαδρομής οργανωμένης επίσκεψης, β) περίφραξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητά του.
Με βάση πάντα την απόφαση, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου και των κτιρίων θα πρέπει να υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου δόμησης, ιδίως μέσω συστημάτων κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. LEED, BREEAM κ.α.).

Γράφει η Στεφανία Σούκη – Πηγή: www.newmoney.gr

Σχόλια

σχόλια