Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου ενημερώνουν ότι έχει αναρτηθεί στους ιστοτόπους τους Επικαιροποιημένη ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (δίκτυο κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου).

Η κατάρτισή της βασίζεται στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπόκειται στη βασική αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτημάτων (ημερομηνία αιτήματος έκδοσης οριστικής προσφοράς ή ημερομηνία υποβολής αρχικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για τα έργα που λαμβάνουν εξαρχής οριστική προσφορά), ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν προτεραιότητα εξέτασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων, με διακριτή αναφορά των σχετικών κατά περίπτωση νομοθετημάτων.
Δεδομένης της ανάγκης αναθεώρησης του αρχικώς θεωρηθέντος ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στην Πελοπόννησο με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, η οποία και θα καθορίσει τυχόν περιθώριο ισχύος προς διάθεση στα αιτήματα της ενιαίας λίστας στο μεσοδιάστημα μέχρι την επέκταση του δικτύου των 400 kV στην Πελοπόννησο, οπότε και θα προκύψει νέο ουσιώδες περιθώριο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, η χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης επί του παρόντος τελεί υπό αναστολή.
Σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε περιθώριο ισχύος θα διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ στους σταθμούς ΑΠΕ με βάση την σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την ενιαία λίστα.
Δείτε την ενημερωμένη λίστα εδώ