Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο αναπτυξιακό συνέδριο που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, προανήγγειλε την έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» εντός του ερχόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα στον Νοέμβριο, θα θεσμοθετηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες, με νομοσχέδιο που θα καθιερώνει αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να παράγουν ενέργεια.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ενώ το μέγιστο όριο του προϋπολογισμού για τις προτάσεις που θα επιλεγούν προς ενίσχυση ανέρχεται στα 250 ευρώ /τμ και σε σύνολο στα 25.000 ευρώ.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα, η χρήση δανείου δεν είναι υποχρεωτική ενώ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη σύναψη δανείου αυτό θα είναι ανάλογο του προϋπολογισμού εργασιών και θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και προϋπολογισμού και έως τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 4-6 χρόνια χωρίς περίοδο χάριτος και προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100%.
Σε ότι αφορά το δανεισμό ο τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν τα 15.000 ευρώ, το μέγιστο ύψος δανείου τα 12.750 και ήταν υποχρεωτική η χρήση του δανείου, ενώ προβλέπονταν μόνο τρεις εισοδηματικές κατηγορίες με 70%, 35% και 15% επιχορήγηση αντίστοιχα.

Τέλος οι εργασίες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος, της στέγης και της πιλοτής και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σχόλια

σχόλια