Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 10.01.2020 πρόσκλησής της, για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση, επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με α) το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και τις αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος και β) τη μεθοδολογία εκκαθάρισης της αγοράς του Αγίου Ευστρατίου μετά τη θέση σε λειτουργία του επιδεικτικού – ερευνητικού έργου, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.