Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι με τις αιτήσεις έργων ΑΠΕ που προκρίθηκαν να συμμετάσχουν στον επερχόμενο διαγωνισμό ΑΠΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τους Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Κατηγορία Ι (φωτοβολταϊκά μέχρι 1 MW)

  • Σύνολο αιτήσεων που εγκρίθηκαν: 187 – Σύνολο Ισχύος: 105,62 MW
  • (Είχαν κατατεθεί αιτήσεις για 204 έργα με ισχύ 114,61 Μεγαβάτ. Η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 94MW).

Κατηγορία ΙΙ (φωτοβολταϊκά από 1 έως 20 Μεγαβάτ)

  • Σύνολο αιτήσεων που εγκρίθηκαν: 27 – Σύνολο Ισχύος: 151,32 MW
  • (Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί. Η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 100MW).

Κατηγορία ΙΙΙ (αιολικά 3 έως 50 Μεγαβάτ)

  • Σύνολο αιτήσεων που εγκρίθηκαν: 14 – Σύνολο Ισχύος: 281,65 MW
  • (Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί. Η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 229MW).
Υπενθυμίζεται, ότι οι τιμές εκκίνησης στις 10 Δεκεμβρίου, έχουν ως εξής:  
  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ισχύος έως 1 MW. Τιμή εκκίνησης 81,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ισχύος 1 – 20MW. Τιμή εκκίνησης 71,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικοί Σταθμοί ισχύος 3 – 50MW. Τιμή εκκίνησης 79,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα.