Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης από την ΡΑΕ σχετικά με τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ένταξη φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

H ΡΑΕ αναφέρει, στην ανακοίνωσή της, τα κάτωθι:

«Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 14.01.2019 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Τεύχους Προκήρυξης για την “Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης”, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής, δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. Η ΡΑΕ ευχαριστεί για τη συμμετοχή και για την ουσιαστική συμβολή στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση».

Συμμετέχοντες

1) Ημερομηνία αποστολής: 24.01.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-253404
Αποστολέας: ΣΕΦ
Επιστολή: SEF  

2) Ημερομηνία αποστολής: 25.01.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-253419
Αποστολέας: JUWI HELLAS A.E.
Επιστολή: JUWI  

3) Ημερομηνία αποστολής: 25.01.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-253420
Αποστολέας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Επιστολή: DEH  

4) Ημερομηνία αποστολής: 28.01.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-253541
Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
Επιστολή: ELETAEN  

5) Ημερομηνία αποστολής: 31.01.2019

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-253845
Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ
Επιστολή: ESHAPE