Πηγή φωτο: trekeffect.com

Άνοδο 23% κατέγραψαν οι επισκέψεις και οι τουριστικές εισπράξεις, την περίοδο 2016-2018, συνολικά στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με βάση τα στοιχεία της πρώτης έκδοσης των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας, που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, οι εκθέσεις αυτές ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε Περιφέρειας και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την Κεντρική Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.
Οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους Περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016–2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018).
Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 περιφέρειες.
Ειδικότερα, ανά περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κεντρικής Μακεδονίας

 • Επισκέψεις: +22%, από 6,4 σε 7,8 εκατομμύρια
 • Εισπράξεις: +35%, από 1,7 σε 2,3 δισ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +10% από 264 σε 291 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου

 • Επισκέψεις: +27%, από 5,2 σε 6,6 εκατομμύρια
 • Εισπράξεις: +41%, από 3,1 σε 4,4 δισ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +11% από 600 σε 666 ευρώ

Αττικής

 • Επισκέψεις: +25%, από 4,5 σε 5,7 εκατομμύρια
 • Eισπράξεις: +31%, από 1,7 σε 2,3 δισ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +5% από 382 σε 401 ευρώ

Κρήτης

 • Επισκέψεις: +15%, από 4,5 σε 5,2 εκατομμύρια
 • Eισπράξεις: +1%, από 3,1 σε 3,13 δισ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

Ιονίων Νήσων

 • Επισκέψεις: +29%, από 2,5 σε 3,2 εκατομμύρια
 • Eισπράξεις: +12%, από 1,5 σε 1,7 δισ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

Αν. Μακεδονίας – Θράκης

 • Επισκέψεις: +42%, από 1,4 σε 1,9 εκατομμύρια
 • Eισπράξεις: +12%, από 288 σε 322 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -21% από 212 σε 167 ευρώ

Πελοποννήσου

 • Επισκέψεις: +5%, από 843.000 σε 886.000
 • Eισπράξεις: +28%, από 324 σε 415 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +22% από 384 σε 469 ευρώ

Ηπείρου

 • Επισκέψεις: +15%, από 717.000 σε 823.000
 • Eισπράξεις: +2%, από 218 σε 222 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -11% από 304 270 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας

 • Επισκέψεις: +36%, από 513.000 σε 699.000
 • Eισπράξεις: +46%, από 146 σε 212 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +7% από 283 σε 303 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας

 • Επισκέψεις: +34%, από 409.000 σε 549.000
 • Eισπράξεις: +65%, από 117 σε 194 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +23% από 287 σε 353 ευρώ

Βορείου Αιγαίου

 • Επισκέψεις: +19%, από 328.00 σε 389.000
 • Eισπράξεις: +26%, από 131 σε 164 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: +6% από 399 σε 422 ευρώ

Δυτικής Μακεδονίας

 • Επισκέψεις: +6%, από 330.000 σε 349.000
 • Eισπράξεις: -11%, από 68 σε 61 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -15% από 205 σε 174 ευρώ

Θεσσαλίας

 • Επισκέψεις: -6%, από 714.000 σε 675.000
 • Eισπράξεις: -10%, από 301σε 270 εκατ. ευρώ
 • Μέση δαπάνη: -5% από 422 σε 401 ευρώ
Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.