Την προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (eauction), για την μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Κομοτηνής», το οποίο αποτελείται από έκταση εμβαδού 18.205,16 τ.μ. (18.225 τ.μ. σύμφωνα με την κτηματολογική εγγραφή), μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, ανακοίνωσε η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Η τιμή εκκίνησης, δηλαδή το ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου Ετήσιου Μισθώματος, ορίζεται στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Πέντε Χιλιάδων (€35.000). Το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται ίσο με 5%.
Το ακίνητο είναι χωροθετημένο στο κέντρο της πόλης, σε απόσταση 600 μ. από την κεντρική πλατεία – Πλατεία Ειρήνης. Απέχει περίπου 2.800 μ. από την πλησιέστερη έξοδο της Εγνατίας Οδού. Το κτίριο αποτελείται από δύο (2) πτέρυγες.
Το οικόπεδο, όπως αναφέρθηκε, έχει έκταση 18.205,16 τ.μ. και το κτίριο καλύπτει 2.134,44 τ.μ.. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ναός, κολυμβητική δεξαμενή, σιντριβάνι, παιδική χαρά και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Το οικόπεδο διαθέτει υπόλοιπο δόμησης.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου, ως έχει και ευρίσκεται, για τριάντα (30) έτη με δυνατότητα παράτασης για είκοσι (20) επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών, με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία του ακινήτου με βάση την ήδη πραγματοποιθείσα δόμηση.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος – Πρωτόκολλο).
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.