Άρθρο του Νίκου Πελαδαρινού – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΚΝΧ, (Κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης ΚΝΧ Τεχνική Εκπαιδευτική) – Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε.               

 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα-εργαλείο ETS

Με το εργαλείο-λογισμικό για Η/Υ, το ETS σχεδιάζουμε το έργο μας, μελετάμε τις λειτουργίες στην εγκατάσταση και θέτουμε σε λειτουργία τις συσκευές, αφού διαμορφώσουμε οποιοδήποτε πιστοποιημένο προϊόν KNX. Το πρόγραμμα ETS είναι ανεξάρτητο από οποιονδήποτε κατασκευαστή υλικού ΚΝΧ. Κάθε συσκευή άλλοστε από τις 396 εταιρείες που διαθέτουν ΚΝΧ υλικά στην αγορά, πιστοποιημένη κατά ΚΝΧ που φέρει κατά συνέπεια και το λογότυπο ΚΝΧ, λειτουργεί σαν να είναι από μία εταιρεία. Έτσι ο εγκαταστάτης του συστήματος είναι σε θέση να συνδυάζει οποιαδήποτε προϊόντα όλων των διαφορετικών κατασκευαστών σε μια εγκατάσταση.

Έτσι το ETS (Engineering Tool Software) είναι το μόνο λογισμικό για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων KNX, είναι ανεξάρτητο κατασκευαστή και είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα KNX.

Υπάρχουν 4 εκδόσεις αδειών χρήσης του ETS5:

  • η Demo: Πλήρης λειτουργικότητα (χωρίς ETS App), δυνατότητα προγραμματισμού έως 5 bus – συσκευές ανά έργο, αυτή η έκδοση είναι δωρεάν.
  • η Lite: Πλήρης λειτουργικότητα, δυνατότητα προγραμματισμού έως 20 bus – συσκευές ανά έργο.
  • η Professional: Πλήρης λειτουργικότητα, χωρίς περιορισμούς σε αριθμό εγκατεστημένων συσκευών και έργων .
  • Υπάρχει επίσης η Supplementary έκδοση. Χρησιμεύει ως μία πρόσθετη άδεια χρήσης της Professional έκδοσης σε ένα δεύτερο PC (commissioning PC/Notebook).

Η τελευταία έκδοση του λογισμικού είναι το ETS5. Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα απαιτείται ένα κλειδί σε μορφή USB stick που μένει συνδεδεμένο στον Η/Υ (εκτός της έκδοσης ETS Demo). Παράλληλα εγκαθίσταται μια φορά μια software άδεια που προμηθεύεται ο μελετητής από την ΚΝΧ.

Ο Υπολογιστής

Ο Η/Υ χρειάζεται μόνο για τον προγραμματισμό και τη μεταφορά του προγράμματος στους bus – συνδρομητές. Στη συνέχεια αφαιρείται ο υπολογιστής από την εγκατάσταση και αυτή λειτουργεί αυτόνομα επειδή ακριβώς κάθε συσκευή bus διαθέτει τη δική της ευφυία και έχει τη δική της λογική οπότε και επικοινωνεί ανεξάρτητα με οποιαδήποτε άλλη συσκευή του bus. Επιπρόσθετα η επικοινωνία με τους άλλους bus-συνδρομητές είναι απόλυτα προσδιορισμένη σύμφωνα με το προτόκολο επικοινωνίας ΚΝΧ. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται, σειριακά, μέσω του καλωδίου Bus της εγκατάστασης.

Δημιουργία έργου στο ETS5 – Βήματα προγραμματισμού

i) Σχεδιασμός κτιρίου όπως και στο πραγματικό έργο.

Για να ξεκινήσουμε ένα έργο, σε πρώτη φάση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προσδιορίζουμε τις απαιτούμενες λειτουργίες σε μια οικοδομή. Το επόμενη βήμα είναι ο σχεδιασμός στον υπολογιστή. Εδώ μπαίνουμε στο περιβάλλον του ETS. Δημιουργούμε ένα νέο έργο με χαρακτηριστικό όνομα. Διαμορφώνουμε τη δομή του έργου ή αλλιώς τη δομή του κτιρίου. (BUS – τοπολογία). Προσθέτουμε στο κτίριο τα μέρη του (όροφοι, δωμάτια κ.λ.π) όπως θα είναι και στην πραγματικότητα, με την Προσθήκη Μερών, Ορόφων κ.λ.π.

ii) Επιλογή υλικών – Εισαγωγή συσκευών

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε από τον κατάλογο των συσκευών του ETS, τις συσκευές bus που έχουμε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουμε στο έργο και τις μεταφέρουμε στα μέρη του κτιρίου μας. Ο κατάλογος και τα στοιχεία κάθε συσκευής για το ETS, παρέχονται από την εταιρεία που κατασκευάζει το ΚΝΧ υλικό-συσκευή είτε σε CD είτε στο διαδίκτυο. Έτσι τοποθετούμε τις συσκευές μας στους ορόφους όπου θα τοποθετηθούν και στην πραγματική οικοδομή.

iii) Σύνδεση λειτουργιών

Στη συνέχεια συνδέουμε τα ζεύγη των αισθητήρων και των ενεργοποιητών μέσα σε Διευθύνσεις ομάδων για να μπορέσουν να εκτελέσουν τις λειτουργίες που έχουμε επιλέξει για την εγκατάσταση. Ο κάθε αισθητήρας θα αποστέλει τηλεγράφημα και οι ενεργοποιητές θα εκτελούν την εντολή του, εφόσον τα κατάλληλα αντικείμενά τους συνδεθούν σε διευθύνσεις ομάδων. Η κάθε διεύθυνση ομάδας αντιστοιχεί σε πραγματική λειτουργία.

iv) Μεταφορά του Προγράμματος στις Bus συσκευές

Όλη η εργασία έχει γίνει εικονικά στο ETS. Οπότε απαιτείται η μεταφορά του προγράμματος από τον Η/Υ στην εγκατάσταση πράγμα που υλοποιείται από το μενού Φόρτιση.

Η μεταφορά του προγράμματος μπορεί να γίνει :

  • είτε επιλέγοντας μία συσκευή-bus,
  • είτε επιλέγοντας περισσότερες συσκευές-bus.

Προϋποθέσεις για την μεταφορά του προγράμματος στις συσκευές. Για επιτευχθεί η μεταφορά τουπρογράμματος από τον υπολογιστή στις bus-συσκευές απαιτούνται προηγουμένως τα εξής : α) Οι συσκευές-bus να είναι συνδεδεμένες στο καλώδιο bus.  β) Να έχει εξασφαλιστεί η τροφοδοσία των bus-συσκευών. γ) Να υπάρχει θύρα USB στο bus. δ) Η θύρα αυτή να έχει συνδεθεί και να επικοινωνεί με τον Η/Υ στον οποίο να έχει ήδη εγκατασταθεί το ETS. ε) Να είναι έτοιμο το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε στην εγκατάσταση.

Επίλογος

  Η εγκατάστασή μας είναι έτοιμη πλέον να λειτουργήσει. Ελέγχουμε με εργαλεία του ETS την ορθή   λειτουργία του δικτύου και αποσυνδέουμε τον υπολογιστή από την θύρα επικοινωνίας. Οι λειτουργίες πλέον ενεργοποιούνται αυτόνομα μεταξύ των αισθητήρων και των ενεργοποιητών, όπως τις έχουμε προγραμματίσει κατά το στάδιο του σχεδιασμού.

Σχόλια

σχόλια

kostal

kostal