Σύμφωνα με έρευνες το μέγεθος της αγοράς αυτοματισμού και έξυπνων κτιρίων υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 34% έως το 2021. Μερικοί από τους παράγοντες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς Smart Building είναι:
Οι αυξανόμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κτιριακών έργων, που θα εστιάζουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Η εξέλιξη σε πλατφόρμες διαχείρισης IoT.
Το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αυτοματοποίηση των κτιρίων δεδομένου ότι τα έξυπνα κτίρια βασίζονται σε πολλές τεχνολογίες όπως broadband wireless, cloud computing & data management.
Η αυξανόμενη ζήτηση ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας.
Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη ανάγκη να διατηρηθεί ισχυρό επίπεδο ασφάλειας, να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες και να ελέγχεται η πρόσβαση στους διάφορους τύπους κτιρίων.
Η εξέλιξη λύσεων cloud για την δημιουργία και ανάπτυξη έξυπνων πόλεων.

Πηγή: www.securnet.gr

Σχόλια

σχόλια

kostal

kostal