Χρηματοδότηση ύψους €1 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας, μέσω της αξιοποίησης ΑΠΕ, αναζητά ο Δήμος Τριφυλίας μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών.
Ειδικότερα, με την πρόταση που θα υποβάλει ο δήμος – προϋπολογισμού 769.440,06 ευρώ προ ΦΠΑ (954.105,67 με ΦΠΑ) – επιδιώκει να περιορίσει την ενεργειακή κατανάλωση του κολυμβητηρίου στο Ροντάκι, η οποία μεγεθύνεται από τη θέρμανση του νερού της πισίνας, τον φωτισμό και την κατανάλωση του ζεστού νερού χρήσης.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στην μελέτη την οποία θα υποβάλει ο Δήμος Τριφυλίας είναι:
  • Η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 108 kw για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής.
  • Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kw με το σύστημα του net- metering για τις ανάγκες του κτηρίου των αποδυτηρίων (θέρμανση και ζεστό νερό).
  • Η αντικατάσταση του φωτισμού με led.
  • Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών επιφάνειας 10 τ.μ. και 2 λεβήτων 1.000 λίτρων για τις ανάγκες του κτηρίου.
  • Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών επιφάνειας 20 τ.μ. και 2 λεβήτων 2.000 λίτρων για τις ανάγκες τις πισίνας.
  • Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 403 kw για τις ανάγκες της πισίνας.
  • Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 33 kw για τις ανάγκες του κτηρίου.

Σχόλια

σχόλια