Την περασμένη εβδομάδα έγιναν γνωστές δύο αξιοσημείωτες εξαγορές στην ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα ελληνική αγορά της πράσινης ενέργειας.

Το ενδιαφέρον έγκειται αφενός στο γεγονός ότι το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ και προϋποθέτει επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιτευχθεί η αυξημένη διείσδυση της πράσινης ενέργειας.
Ταυτόχρονα όμως η ελληνική αγορά της πράσινης ενέργειας έχει απαλλαγεί από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και με τη σωστή λειτουργία του διαχειριστή των ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ) που εποπτεύει τον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ, δεν καταγράφονται προβλήματα στις πληρωμές των παραγωγών, ενώ έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι που θα επιτρέψουν να απορροφηθούν ομαλά οι νέες ΑΠΕ που εντάσσονται σταδιακά στο σύστημα, με σαφώς καλύτερους και οικονομικότερους για την αγορά όρους πληρωμής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στους διαγωνισμούς που διενεργεί η Ρυθμιστική Αρχή, είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον οι τιμές που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες που θέλουν να συνάψουν συμβάσεις, είναι ως επί το πλείστον χαμηλότερες από την οριακή τιμή του συστήματος, δηλαδή τη χονδρική τιμή του ρεύματος για τις συμβατικές μονάδες. Αυτό είναι και το τελευταίο βήμα πριν την πλήρη ενσωμάτωση των ΑΠΕ, σε επόμενο στάδιο, με όρους αγοράς.
Σε αυτό το σαφώς πιο ώριμο σε σχέση με το παρελθόν, τοπίο της αγοράς της πράσινης ενέργειας, το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών ή επενδυτικών χαρτοφυλακίων είναι λογικό να εμφανίζεται αυξημένο.

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Διαβάστε περισσότερα στο capital.gr